zaterdag 22 december 2007

Tunnelplan 46Laatste van 2007.

Dit wordt het laatste geschreven tunnelplan van dit jaar.
De 39 stukjes met foto’s geven een aardig beeld van de vorderingen langs het tunnel tracé.

Met het verleggen van de hoogspanningsleiding in het Ravijn zijn deze werkzaamheden ook bijna gereed. ( zie http://www.tunnelplan.nl/hoogspanningsleiding.htm ).
Wel geeft de netbeheerder aan dat nu de stroom uit Zwolle voor de helft via de draden onder de grond loopt en de andere helft nog via de masten naast de spoorlijn gaat.
In januari worden de resterende draden omgehangen en zijn de masten spanningsloos.

Een stukje verderop tussen de begraafplaats (rechts) en zwembad het Ravijn (links) kun je al een goed toekomstbeeld krijgen door te kijken naar de nieuwe situatie op de tekening onder aan de foto.
Daar, waar nu de spoorlijn ligt, zal later de nieuwe rijksweg N35 ongeveer 5 meter hoger komen te lopen.
Ter plaatse van de hoogspanningsmast komt straks het nieuwe spoor.
http://www.tunnelplan.nl

donderdag 13 december 2007

Tunnelplan 45Tunnel nieuws.

Ook deze week zijn er weer de nodige activiteiten geweest op en over het tunneltracé.

Aan het Goudzoekerspad in het Ravijn zijn de hoogspanningskabels omgehangen ( “omgezwaaid” in vakterm) naar de nieuwe mast.
De beeldbepalende hoogspanningsmasten door Nijverdal hebben vanaf deze week dus geen functie meer omdat de hoogspanning nu via zes kabels onder het dorp lopen naar het verdeelstation bij de waterzuivering.
In het voorjaar worden de hoogspanningsmasten dan afgebroken om de aannemerscombinatie Leo ten Brinke voldoende ruimte te geven voor de bouw van de tunnel.

Niet alleen de masten staan de nieuwbouw in de weg, maar ook een groot aantal bomen.
In het Twents Volksblad was een aardig artikel van het IVN-Nijverdal te lezen over een groot aantal bomen (sommige meer dan 100 jaar oud) dat het veld moet ruimen. ( http://www.tunnelplan.nl/bomen.htm )
We gaan er van uit dat er voldoende herplant van bomen zal zijn langs het tracé.

Trouwens in het gezaghebbende maandblad voor aannemers en tunnelbouwers, Civiele Techniek nr. 8, stond een leuk artikel over de tunnel en dat zet Nijverdal toch maar weer mooi op de kaart.

Zie http://www.tunnelplan.nl/bomen.htm voor meer info.

woensdag 5 december 2007

Tunnelplan 44Hoogspanning 3.

Aan het Goudzoekerspad in het Ravijn, daar waar straks de bovengrondse hoogspanningsleiding via de nieuwe mast de grond in gaat, wordt de laatste hand gelegd aan de montage van de isolatoren.
Ondergronds liggen de kabels al onder de Trompweg, de van Limburg Stirumstraat en de evenementenweide en komen op het verdeelstation bij de waterzuivering weer bovengronds.
Ook hier zijn de isolatoren al aangebracht.
Nog even en dan kunnen de beeldbepalende hoogspanningsmasten in het centrum van Nijverdal gesloopt worden.

donderdag 15 november 2007

Tunnelplan 43


A35 tot Nijverdal.


In augustus is in het dagblad Tubantia te lezen dat burgemeester Kobus van de gemeente Wierden verwacht dat de overgang van de vierbaans autosnelweg A35 naar de tweebaansweg N35 op den duur verkeersproblemen zal geven.
Een maand later in september geeft Rijkswaterstaat aan dat de computermodellen nog lang geen problemen voorspellen.
De lange rijen wachtende auto’s elke dag in Nijverdal laten echter de werkelijkheid zien.
Deze week heeft de Hellendoornse gemeenteraad dan ook unaniem ingestemd met een motie om te komen tot een versnelde aanleg van een vierbaans autoweg, de A35 tussen Wierden en Nijverdal.
Bij de gemeentegrens kunnen groot blauw bord dat ze de tunnel naderen en dat de vrachtwagens met gevaarlijke stoffen de automobilisten dan begroet worden met een prachtig richting Rijssen moeten afbuigen en niet via de nieuw Noord-Zuid verbinding richting Hellendoorn.

zaterdag 3 november 2007

Tunnelplan 42

Hoogspanning 2


Volop activiteiten langs het tracé van het combiplan.Aan de westzijde, in het Ravijn, aan het Goudzoekerspad is de nieuwe hoogspanningsmast bijna gereed.Vanaf hier verdwijnen de 6 hoogspanningskabels straks onder de grond.Opvallend is dat alle masten vanuit Zwolle twee armen hebben waar respectievelijk 2 en 4 kabels hangen.In het Ravijn en door Nijverdal zijn de masten voorzien van drie armen met elk 2 kabels.Aan de oostzijde, bij de Veenweg en de toekomstige Baron van Sternbach laan wordt nu met hoogspanning gewerkt aan een nieuw papegaaien- en koicentrum.Zie verder www.tunnelplan.nl/foto1.htm voor info.

donderdag 25 oktober 2007

Tunnelplan 41


Hoogspanning.

In 1939 werd in het Ravijn, met een levend dambord, door de damvereniging Nijverdal een spannende wedstrijd gespeeld.
Op dezelfde plaats worden nu 6 dikke hoogspanningskabels naast elkaar ondergronds gebracht.
Deze kabels en de kabels die al onder de van Limburg Stirumstraat liggen, worden dan op de parkeerplaats van het zwembad met elkaar verbonden in een tijdelijke tent.
Dit is ook al gebeurd met andere ondergrondse kabels op de evenementenweide die aansluiten op het verdeelstation bij de waterzuivering.
Nog even en de spanning zit niet meer in de lucht.

woensdag 10 oktober 2007

Tunnelplan 40
Sloop en nieuwbouw.

Sloop en nieuwbouw wisselen zich af langs het tracé van het combiplan.
Aan de westzijde, in het Ravijn zijn de werkzaamheden aan de hoogspanningsleiding nog in volle gang.
De fundatie van de nieuwe mast is bijna gereed.
Een stukje verder aan het begin van de Steen van Ommerenstraat is begonnen met de sloop van een hoekhuis.
Aan de oostzijde, aan de Veenweg is een klein huisje gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van een villa met papegaaien- en koicentrum.Zie ook http://www.tunnelplan.nl/ voor meer info.

donderdag 27 september 2007

Tunnelplan 39


Tunnel bijna gereed.
De tunnel onder Nijverdal is bijna gereed.Het specialistisch bedrijf van Vulpen boort momenteel onder "het Rooie Dorp" met een innovatieve techniek, het horizontaal gestuurd boren.Op de parkeerplaats bij de Bowling Boerderij staat een kleine mobile boorinstallatie met een unit voor het reinigen van het boorslib.Onder de van Limburg Stirumstraat en de Trompweg wordt in een keer een gat geboord voor de 6 hoogspanningskabels.De boorrichting kan gedurende de werkzaamheden in drie dimensies worden aangepast. Bij deze techniek worden rechte boorstangen in de grond geboord tot het uittredepunt, waarna met behulp van een ruimer de gewenste diameter van de boorgang wordt verkregen.Op de parkeerplaats van zwembad het Ravijn ziet de boorkop weer het daglicht en komt dan boven het maaiveld.De afgelegde weg is dan bijna even groot dan de toekomstige tunnel in het centrum.Zie http://www.tunnelplan.nl/ voor foto's en meer info.

zaterdag 22 september 2007

Tunnelplan 38
Levensader (2)


Niet alleen auto en trein gaan als levensader van Overijssel onder de grond in Nijverdal maar ook de hoogspanningsleiding.En deze mag zeker als levensader gezien worden. Veel huishoudens zijn afhankelijk van deze verbinding tussen Zwolle en Noord Twente. Het is deels een ringleiding die van Zwolle (Centrale Harculo) via Raalte, Nijverdal Vroomshoop, Tubbergen, Almelo, naar Hengelo gaat. In het Ravijn, aan het Goudzoekerspad, is begonnen met de fundatie van een nieuwe mast voor de aansluiting van de ondergrondse kabel. Verder worden tussen het zwembad en 't Stut de voorbereidingen getroffen om de kunststof buizen onder de grond aan te leggen, waarin later de 6 hoogspanningskabels komen.Ook aan de van Limburg Stirumstraat zijn de grondwerkzaamheden in volle gang.De GSM antennes van de telefoonaanbieders KPN, Telfort enz. die boven in de masten hangen, zullen dit jaar een ander plekje moeten vinden wanneer de masten verwijderd worden.Zie http://www.tunnelplan.nl/ voor info en foto's.

zondag 16 september 2007

Tunnelplan 37Station NijverdalHet nieuwe station Nijverdal-Centraal komt achter de Rooms-katholieke kerk, net voor de ingang van de tunnel.Op deze plek was vroeger het knooppunt van de spoorlijn Almelo-Zwolle en de spoorlijn Hellendoorn-Neede.Onder op de foto is nog een stukje spoorrail te zien van dit oude lijntje en waaraan ook het Spoortheater haar naam te danken heeft.Op de website diggelfjoer.swalker.nl/index.php?main=railtr&- sub=railtrhelgo&page=railtrhelgo1 is dit goed te zien.Voor het tijdelijke station Nijverdal-West is men aan het Goudzoekerspad al begonnen bomen te kappen en het hek van zwembad Het Ravijn enige meters te verplaatsen.Zie http://www.tunnelplan.nl/ voor meer info.

zaterdag 1 september 2007

Tunnelplan 36Levensader.


Niet alleen auto en trein gaan als levensader van Overijssel onder de grond in Nijverdal maar ook de hoogspanningsleiding.En deze mag zeker als levensader gezien worden.Heel veel huishoudens in Nijverdal zijn afhankelijk van deze leiding.In het Ravijn, aan het Goudzoekerspad, is begonnen met de eerste werkzaamheden.Naast de hoogspanningsmast nr. 41 komt een nieuwe mast met de aansluiting voor de ondergrondse kabel en zijn alle bomen gekapt.Wanneer deze grondkabel, die naast de riolering onder de Trompweg en de van Limburg Stirumstraat gaat lopen gereed is, kunnen de hoogspanningsmasten naast de spoorlijn afgebroken worden.Het zijn niet alleen de 20 masten (nrs. 41 t/m 60) maar ook de nodige hoog gelegen GSM antennes en straalschotels die een ander plekje moeten krijgen.Zie http://www.tunnelplan.nl/ voor info.

donderdag 23 augustus 2007

Tunnelplan 35

Tunnel in Nijverdal één van de 650 op de wereld.

Dat de toekomstige tunnel niet het enige grote tunnelproject in de wereld is, maar naast de 2,6 km lange New Tyne Crossing Tunnel in Engeland en de Franse Tunnel de Noailles genoemd wordt is geen toeval.
De Road & Rail Tunnel in Nijverdal heeft internationale betekenis staat te lezen in Structurae (een internationale database of structures).
Het zet Nijverdal toch maar weer mooi op de kaart.

zaterdag 11 augustus 2007

Tunnelplan 34


N35 richting Nijverdal.


Dit weekend is bij Wierden begonnen met de aansluiting van de nieuwe snelweg A35 op de provincialeweg N35 richting Nijverdal.

Binnenkort is het dan mogelijk van Enschede tot Wierden via de snelweg A35 naar Zwolle te rijden.

Oponthoud zal dan nog wel ontstaan in Nijverdal.

De automobilisten moeten zich echter nog tot 2013 door deze plaats persen.

Daarna kunnen ze Nijverdal namelijk via de tunnel links laten liggen.

vrijdag 27 juli 2007

Tunnelplan 33

Straatnaambord.

Het is een goede zaak dat de tunnel de naam Leo ten Brinke zal krijgen, zoals meerdere personen (b.v. oud-wethouder Peter de Noord en oud-raadslid Henk Koster - TunnelHenkie) voorgesteld hebben.
Maar het idee uit 1975 was veel meer dan alleen de tunnel.
Het toenmalige tunnelplan liep vanaf het begin van de bebouwing aan de oostkant van Nijverdal, boog af naar het tracé van de trein en liep verder geheel mee met dit tracé tot aan het eind van de bossen bij Haarle.
Leo noemde deze weg in zijn tekeningen de tunnelweg.

Het huidige tunnelplan start op de zelfde plek (bij de burgemeester H. Boersingel, die was er toen nog niet) en loopt dan via de tunnel door Nijverdal de berg op tot de nieuwe ovonde bij Dalzicht.
Het zou dan ook logisch zijn om deze 6 km lange weg dezelfde naam als de tunnel te geven.

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal heeft de naam Baron van Sternbachlaan voorgesteld voor de nieuwe aansluitende Noord-Zuidverbinding richting Kruidenwijk.
Misschien een suggestie aan de gemeente Hellendoorn om de langste weg van Nijverdal, de Leo ten Brinkesingel te noemen.

maandag 23 juli 2007

Tunnelplan 32Leo ten Brinke

De realisering van het idee van Leo om het auto- en treinverkeer via een tunnel onder Nijverdal te laten lopen komt dichterbij.
Het Nijverdalse bouwbedrijf (Hegeman) van een andere Leo heeft de opdracht gekregen voor het ontwerp en de uitvoering van het 6 km lange tunnelplan van de Boersingel tot Dalzicht.

Tegenover dit bouwbedrijf zijn vorige week al de eerste ondergrondse werkzaamheden begonnen.
Via de sportvelden, de riolering van de Van Limburg Stirumstraat en de Trompweg zal de hoogspanningsleiding, die nu nog parallel loopt aan de spoorlijn, ondergronds gebracht worden.
Ook zal er naast de huidige hoogspanningsmast nr. 41 in het Ravijn een speciale nieuwe mast geplaatst worden voor de aansluiting naar de ondergrondse kabels.
In de Kruidenwijk is hiervan een voorbeeld te zien.

Zie http://www.tunnelplan.nl/ voor meer info

zaterdag 30 juni 2007

Tunnelplan 31


Groene Mal.


Ten zuiden van het toekomstige Combiplan is deze week begonnen met aanleg van een deel van de Groene Mal.

Om de Regge weer zijn oude loop terug te geven zal onder de Wierdensestraat een nieuwe brug gemaakt worden.

Tijdelijk krijgt de N35 een verlegging en loopt door het weiland rechts van de weg.

Onder deze brug stroomt straks de hoofdgeul en de loop van de huidige Regge wordt de nevengeul.

maandag 25 juni 2007

Tunnelplan 30Station Nijverdal-Centraal

Iedereen is het er wel over eens dat er in het centrum van Nijverdal een station moet komen.
De eerste schetsen laten een perron zien achter de RK-kerk, voor de ingang van de tunnel met een loopbrug die uitkomt bij een busstation tussen de spoorlijn en het toekomstige technologie centrum van Koninklijke ten Cate.

Zo’n loopbrug staat bijvoorbeeld in Boxtel, overdekt en heel simpel.
In Nijverdal kan een dergelijke loopbrug een goede ontsluiting van het station richting centrum geven, door deze over de toekomstige N35 te leggen.

In Best ligt een spoortunnel die goed aangeeft hoe het er in Nijverdal zou kunnen uitzien.
Ook zijn in deze tunnel, op verschillende plaatsen grote gaten in het dak aangebracht zodat de rook bij een brandsituatie makkelijk weg kan. De invulling bovenop het tunneldak en de bebouwing van de omgeving had hier veel beter gekund.

In Dieren zijn nu ook vergevorderde plannen voor een tunnel waarbij boven op het tunneldak naar fraaie oplossingen gezocht wordt.
Zie http://www.tunnelplan.nl/ voor meer info.

vrijdag 15 juni 2007

Tunnelplan 29


Bommen in Nijverdal.

Voordat de schop in de grond kan gaan voor de aanleg van de tunnel in Nijverdal, is er veel onderzoek gedaan.

In een artikel uit de Tubantia van juni 2004 lezen we dat een gespecialiseerd bedrijf langs het tracé gezocht heeft naar blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog.
Er staat niet bij of er al iets gevonden is.
In maart 2005 berichtte dezelfde krant dat er weer in de grond gezocht werd.
Ditmaal niet wat ertussen 1940 en 1945 achtergelaten is door de Engelsen, maar uit de periode tussen 8800 en 4900 voor Christus door andere jagers.

Bij het archeologisch onderzoek zijn deskundigen n.l. gestuit op resten en kampementen uit de steentijd.
Voorlopig blijft nog onduidelijk of de ontdekking gevolgen zal hebben voor de geplande bouwprojecten in het gebied.
In het artikel staat verder, dat de onderzoeksresultaten nog gepresenteerd zullen worden volgens een woordvoerster van de gemeente.

Zie http://www.tunnelplan.nl/arch.htm voor meer info.

zaterdag 9 juni 2007

Tunnelplan 28A35 een stap dichterbij

De nieuwe A35/N35 komt richting Nijverdal.
De snelweg A35 is nu bijna gereed tot Wierden en gaat dan straks over op de provincialeweg N35.


Wat 35 jaar geleden nog leek op een karrenspoor begrenst met grote bomen en nog zonder fietspaden, zal een 2 baans autoweg worden.
Net achter Wierden is van deze oude smalle weg nog iets te zien (nu een fietspad).


Op weg naar Zwolle zal al dat verkeer uit Twente, zich nog enkele jaren door Nijverdal moeten persen over de Grotestraat totdat de tunnel gereed is.

zaterdag 26 mei 2007

Tunnelplan 27


Langs het tracé.

Koninklijke Nijverdal ten Cate:

Nu de gemeente Hellendoorn met abitieuze plannen komt over de invulling van het nieuwe station Nijverdal-Centraal kan ik mij voorstellen dat het nieuwe technologie centrum van Ten Cate dit zeker zal overtreffen en harmonieus overgaat in het gehele plan.

Dit ook omdat de Koninklijke Ten Cate altijd beeldbepalend geweest is voor Nijverdal en een reputatie hoog moet houden.

De plannen voor een nieuw te bouwen innovatief technologiecentrum met internationale uitstraling, waarbij nieuwe technologieën als Geosynthetics en Advanced Composites zeker een plaats kunnen vinden in de constructie en bouw worden op dit moment gemaakt.

Er zijn alleen nog maar ruwe schetsen van dit centrum.

Oordeel zelf.Zie ook www.tunnelplan.nl/langs.htm voor meer informatie.

dinsdag 22 mei 2007

Tunnelplan 26


Spoortunnel.


Het tunnelprofiel voor het treinverkeer in Nijverdal krijgt forse afmetingen.
De breedte van een dubbelsporige tunnelkoker is minimaal 14 meter en de hoogte 7,1 meter.
De hart op hart afstand tussen de sporen is 4,25 meter.
Aan het einde van de tunnel gaat het profiel over in het nieuwe station.
Tussen de twee sporen komt dan het perron met een breedte van minimaal 8 meter en de hart op hart afstand tussen de sporen wordt 12,5 meter.
Zie ook www.tunnelplan.nl voor meer info.

zondag 13 mei 2007

Tunnelplan 25Langs het tracé.Niet alleen de tunnel onder Nijverdal, maar ook de omgeving van het tracé zal veranderen.De automobilisten die straks van Zwolle naar Almelo reizen, buigen af bij Dalzicht over de N35 richting het Ravijn.Voordat ze het donkere gat van de tunnel inrijden, krijgen ze nog de gelegenheid om een prachtig stukje Nijverdal te aanschouwen.
Links van de weg staat dan het nieuwe sportcomplex "Het Ravijn" met sporthal en zwembaden.

zaterdag 5 mei 2007

Tunnelplan 24


Ovonde.

Als het aan de gemeente Hellendoorn ligt, komen we over een paar jaar Nijverdal binnen via een ovonde.
Boven op de berg, bij Dalzicht ontstaat dan een ovale rotonde.
Het doorgaande verkeer naar Almelo buigt hier af richting het Ravijn en duikt de tunnel in, het verkeer naar Nijverdal kan dan rechtdoor rijden.
Omgekeerd kan het zware verkeer zoals vrachtwagens uit de tunnel rechtdoor rijden naar Zwolle.
Het snelle verkeer op de linker rijbaan gaat via de ovonde.
Maar het blijft nu nog een wens van de gemeente Hellendoorn, de opdrachtgever Rijkswaterstaat gaat uit van een kruising met verkeerslichten.

zondag 29 april 2007

Tunnelplan 23


Niet alleen trein en auto ondergronds.
Op het nieuwe tunneltracé staan nu nog naast de spoorlijn de zo beeldbepalende bovengrondse 110 kV hoogspanningsmasten.Voordat begonnen kan worden met de aanleg van het combiplan, moeten deze masten verdwijnen en is hiervoor een geschikt ondergronds tracé beschikbaar.De ondergrondse 110 kV hoogspanningskabels lopen dan vanaf het Ravijn via de Trompweg, vervolgens via de van Limburg Stirumstraat en de Koersendijk naar de brug over de Regge.Dan naar het verdeelstation bij de waterzuivering.Nog dit jaar wordt begonnen met de vernieuwing van het riool in Nijverdal-noord en tussen oktober en december worden de ondergrondse kabels door Essent aangebracht.Deze kabels liggen dan op en diepte van ongeveer 1,5 meter maar bij de Regge kan dit oplopen tot wel 10 meter.Het zijn kunststof kabels die niet gekoeld worden, wel is de eventuele warmte afvoer via de grond. Van straling is nagenoeg geen sprake.Begin 2008 zal de kabel in gebruik genomen worden.In het voorjaar worden dan de masten langs de Piet Heinweg, Bouwmeesterstraat, Campbellweg en de Regge gesloopt.

Tunnelplan

Start.
Tunnelplan Nijverdal.
29 april 2007.
Arry.

freewebs.com/arrywebsite