zondag 29 april 2007

Tunnelplan 23


Niet alleen trein en auto ondergronds.
Op het nieuwe tunneltracé staan nu nog naast de spoorlijn de zo beeldbepalende bovengrondse 110 kV hoogspanningsmasten.Voordat begonnen kan worden met de aanleg van het combiplan, moeten deze masten verdwijnen en is hiervoor een geschikt ondergronds tracé beschikbaar.De ondergrondse 110 kV hoogspanningskabels lopen dan vanaf het Ravijn via de Trompweg, vervolgens via de van Limburg Stirumstraat en de Koersendijk naar de brug over de Regge.Dan naar het verdeelstation bij de waterzuivering.Nog dit jaar wordt begonnen met de vernieuwing van het riool in Nijverdal-noord en tussen oktober en december worden de ondergrondse kabels door Essent aangebracht.Deze kabels liggen dan op en diepte van ongeveer 1,5 meter maar bij de Regge kan dit oplopen tot wel 10 meter.Het zijn kunststof kabels die niet gekoeld worden, wel is de eventuele warmte afvoer via de grond. Van straling is nagenoeg geen sprake.Begin 2008 zal de kabel in gebruik genomen worden.In het voorjaar worden dan de masten langs de Piet Heinweg, Bouwmeesterstraat, Campbellweg en de Regge gesloopt.

Tunnelplan

Start.
Tunnelplan Nijverdal.
29 april 2007.
Arry.

freewebs.com/arrywebsite