zaterdag 26 mei 2007

Tunnelplan 27


Langs het tracé.

Koninklijke Nijverdal ten Cate:

Nu de gemeente Hellendoorn met abitieuze plannen komt over de invulling van het nieuwe station Nijverdal-Centraal kan ik mij voorstellen dat het nieuwe technologie centrum van Ten Cate dit zeker zal overtreffen en harmonieus overgaat in het gehele plan.

Dit ook omdat de Koninklijke Ten Cate altijd beeldbepalend geweest is voor Nijverdal en een reputatie hoog moet houden.

De plannen voor een nieuw te bouwen innovatief technologiecentrum met internationale uitstraling, waarbij nieuwe technologieën als Geosynthetics en Advanced Composites zeker een plaats kunnen vinden in de constructie en bouw worden op dit moment gemaakt.

Er zijn alleen nog maar ruwe schetsen van dit centrum.

Oordeel zelf.Zie ook www.tunnelplan.nl/langs.htm voor meer informatie.

dinsdag 22 mei 2007

Tunnelplan 26


Spoortunnel.


Het tunnelprofiel voor het treinverkeer in Nijverdal krijgt forse afmetingen.
De breedte van een dubbelsporige tunnelkoker is minimaal 14 meter en de hoogte 7,1 meter.
De hart op hart afstand tussen de sporen is 4,25 meter.
Aan het einde van de tunnel gaat het profiel over in het nieuwe station.
Tussen de twee sporen komt dan het perron met een breedte van minimaal 8 meter en de hart op hart afstand tussen de sporen wordt 12,5 meter.
Zie ook www.tunnelplan.nl voor meer info.

zondag 13 mei 2007

Tunnelplan 25Langs het tracé.Niet alleen de tunnel onder Nijverdal, maar ook de omgeving van het tracé zal veranderen.De automobilisten die straks van Zwolle naar Almelo reizen, buigen af bij Dalzicht over de N35 richting het Ravijn.Voordat ze het donkere gat van de tunnel inrijden, krijgen ze nog de gelegenheid om een prachtig stukje Nijverdal te aanschouwen.
Links van de weg staat dan het nieuwe sportcomplex "Het Ravijn" met sporthal en zwembaden.

zaterdag 5 mei 2007

Tunnelplan 24


Ovonde.

Als het aan de gemeente Hellendoorn ligt, komen we over een paar jaar Nijverdal binnen via een ovonde.
Boven op de berg, bij Dalzicht ontstaat dan een ovale rotonde.
Het doorgaande verkeer naar Almelo buigt hier af richting het Ravijn en duikt de tunnel in, het verkeer naar Nijverdal kan dan rechtdoor rijden.
Omgekeerd kan het zware verkeer zoals vrachtwagens uit de tunnel rechtdoor rijden naar Zwolle.
Het snelle verkeer op de linker rijbaan gaat via de ovonde.
Maar het blijft nu nog een wens van de gemeente Hellendoorn, de opdrachtgever Rijkswaterstaat gaat uit van een kruising met verkeerslichten.