vrijdag 27 juli 2007

Tunnelplan 33

Straatnaambord.

Het is een goede zaak dat de tunnel de naam Leo ten Brinke zal krijgen, zoals meerdere personen (b.v. oud-wethouder Peter de Noord en oud-raadslid Henk Koster - TunnelHenkie) voorgesteld hebben.
Maar het idee uit 1975 was veel meer dan alleen de tunnel.
Het toenmalige tunnelplan liep vanaf het begin van de bebouwing aan de oostkant van Nijverdal, boog af naar het tracé van de trein en liep verder geheel mee met dit tracé tot aan het eind van de bossen bij Haarle.
Leo noemde deze weg in zijn tekeningen de tunnelweg.

Het huidige tunnelplan start op de zelfde plek (bij de burgemeester H. Boersingel, die was er toen nog niet) en loopt dan via de tunnel door Nijverdal de berg op tot de nieuwe ovonde bij Dalzicht.
Het zou dan ook logisch zijn om deze 6 km lange weg dezelfde naam als de tunnel te geven.

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal heeft de naam Baron van Sternbachlaan voorgesteld voor de nieuwe aansluitende Noord-Zuidverbinding richting Kruidenwijk.
Misschien een suggestie aan de gemeente Hellendoorn om de langste weg van Nijverdal, de Leo ten Brinkesingel te noemen.

maandag 23 juli 2007

Tunnelplan 32Leo ten Brinke

De realisering van het idee van Leo om het auto- en treinverkeer via een tunnel onder Nijverdal te laten lopen komt dichterbij.
Het Nijverdalse bouwbedrijf (Hegeman) van een andere Leo heeft de opdracht gekregen voor het ontwerp en de uitvoering van het 6 km lange tunnelplan van de Boersingel tot Dalzicht.

Tegenover dit bouwbedrijf zijn vorige week al de eerste ondergrondse werkzaamheden begonnen.
Via de sportvelden, de riolering van de Van Limburg Stirumstraat en de Trompweg zal de hoogspanningsleiding, die nu nog parallel loopt aan de spoorlijn, ondergronds gebracht worden.
Ook zal er naast de huidige hoogspanningsmast nr. 41 in het Ravijn een speciale nieuwe mast geplaatst worden voor de aansluiting naar de ondergrondse kabels.
In de Kruidenwijk is hiervan een voorbeeld te zien.

Zie http://www.tunnelplan.nl/ voor meer info