zaterdag 22 december 2007

Tunnelplan 46Laatste van 2007.

Dit wordt het laatste geschreven tunnelplan van dit jaar.
De 39 stukjes met foto’s geven een aardig beeld van de vorderingen langs het tunnel tracé.

Met het verleggen van de hoogspanningsleiding in het Ravijn zijn deze werkzaamheden ook bijna gereed. ( zie http://www.tunnelplan.nl/hoogspanningsleiding.htm ).
Wel geeft de netbeheerder aan dat nu de stroom uit Zwolle voor de helft via de draden onder de grond loopt en de andere helft nog via de masten naast de spoorlijn gaat.
In januari worden de resterende draden omgehangen en zijn de masten spanningsloos.

Een stukje verderop tussen de begraafplaats (rechts) en zwembad het Ravijn (links) kun je al een goed toekomstbeeld krijgen door te kijken naar de nieuwe situatie op de tekening onder aan de foto.
Daar, waar nu de spoorlijn ligt, zal later de nieuwe rijksweg N35 ongeveer 5 meter hoger komen te lopen.
Ter plaatse van de hoogspanningsmast komt straks het nieuwe spoor.
http://www.tunnelplan.nl

donderdag 13 december 2007

Tunnelplan 45Tunnel nieuws.

Ook deze week zijn er weer de nodige activiteiten geweest op en over het tunneltracé.

Aan het Goudzoekerspad in het Ravijn zijn de hoogspanningskabels omgehangen ( “omgezwaaid” in vakterm) naar de nieuwe mast.
De beeldbepalende hoogspanningsmasten door Nijverdal hebben vanaf deze week dus geen functie meer omdat de hoogspanning nu via zes kabels onder het dorp lopen naar het verdeelstation bij de waterzuivering.
In het voorjaar worden de hoogspanningsmasten dan afgebroken om de aannemerscombinatie Leo ten Brinke voldoende ruimte te geven voor de bouw van de tunnel.

Niet alleen de masten staan de nieuwbouw in de weg, maar ook een groot aantal bomen.
In het Twents Volksblad was een aardig artikel van het IVN-Nijverdal te lezen over een groot aantal bomen (sommige meer dan 100 jaar oud) dat het veld moet ruimen. ( http://www.tunnelplan.nl/bomen.htm )
We gaan er van uit dat er voldoende herplant van bomen zal zijn langs het tracé.

Trouwens in het gezaghebbende maandblad voor aannemers en tunnelbouwers, Civiele Techniek nr. 8, stond een leuk artikel over de tunnel en dat zet Nijverdal toch maar weer mooi op de kaart.

Zie http://www.tunnelplan.nl/bomen.htm voor meer info.

woensdag 5 december 2007

Tunnelplan 44Hoogspanning 3.

Aan het Goudzoekerspad in het Ravijn, daar waar straks de bovengrondse hoogspanningsleiding via de nieuwe mast de grond in gaat, wordt de laatste hand gelegd aan de montage van de isolatoren.
Ondergronds liggen de kabels al onder de Trompweg, de van Limburg Stirumstraat en de evenementenweide en komen op het verdeelstation bij de waterzuivering weer bovengronds.
Ook hier zijn de isolatoren al aangebracht.
Nog even en dan kunnen de beeldbepalende hoogspanningsmasten in het centrum van Nijverdal gesloopt worden.