woensdag 17 september 2008

Tunnelplan 66Onderzoek op Eversberg.

Deze week is op de Eversberg begonnen met het kappen van een groot aantal bomen.
Ze moeten plaats maken voor de nieuwe spoorlijn die hier komt, 150 meter noordelijk van de bestaande.
Archeologen bekijken eerst de af te graven strook, men verwacht hier n.l. vondsten uit de Steentijd die zeer bijzonder zijn.
Het gaat om potscherven, vuurstenen werktuigen en grondsporen van een nederzetting.
Uit het proefsleuven-onderzoek dat in het begin van dit jaar plaatsvond, bleek dat deze goed geconserveerd zijn omdat deze afgedekt en behouden zijn door een laag stuifzand.
Zie ook http://www.tunnelplan.nl/arch.htm .
De oranje paaltjes laten op dit moment goed zien hoe breed de te onderzoeken strook is.
zondag 7 september 2008

Tunnelplan 65


Nijverdal gaat veranderen.

Sinds 2004 worden elk half jaar op 17 punten langs het combiplan tracĂ©, van Dalzicht boven op de berg tot de kruising met de burgemeester Boersingel aan de andere zijde van Nijverdal, foto’s gemaakt.
Op de website http://www.tunnelplan.nl/foto.htm zijn de verschillen in noordelijke, oostelijke, zuidelijke en westelijke richting goed te zien.
Tot nu toe waren dit echter kleine verschillen zoals de sloop van een aantal huizen en het verwijderen van de beeldbepalende hoogspanningsmasten.
Nu dit jaar begonnen wordt met de kap van een aantal bomen en de schop voor de tunnel in de grond gaat zal het aanzien van Nijverdal vooral langs het spoor grondig veranderen.
Bekijk nu nog de diverse mooie plekjes met behulp van de foto’s van de laatste jaren, of ga te voet of met de fiets over de wandel/fietsroute ( http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm ) omdat over een paar maanden hier een gigantische bouwput ontstaat.


Zie ook http://www.tunnelplan.nl/ voor meer details.http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/hellendoorn/311224/tunnelplan_65?h=