zaterdag 17 januari 2009

Tunnelplan 75
Skeletten langs spoorlijn.

In een stencil uit 1975 staat te lezen dat er bij het graven van het zwembad Het Ravijn in 1951 een aantal skeletten zijn gevonden.
Deze mensen waren bij het zoeken naar goud in 1876, slachtoffer geworden van de hebzucht van andere gouddelvers.
Ook staat er te lezen dat in de toekomst bij het graven van het Tunnelplan mogelijk een diep gelegen goudader gevonden kan worden.

Nu dit jaar de schop in de grond gaat voor het Tunnelplan wordt het duidelijk waarom er naast de spoorlijn zo intensief in de grond gezocht is met detectieapparatuur.
Binnenkort wordt achter het station begonnen met het uitgraven van de oude spoorhaven aan de Regge.
Onderzoek door forensische specialisten tijdens deze werkzaamheden wordt niet uitgesloten.

Het fietspad achter het station (de Boskronkel) zal gedurende deze graafactie een tijdlang afgesloten worden en de fietsers naar de Kuidenwijk moeten dan een alternatieve route fietsen.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm
Te graven nieuwe zwembad.
Plaats van de oude spoorhaven.

zondag 4 januari 2009

Tunnelplan 74Villa wijkt voor viaduct.

De witte villa aan de Veenweg wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor een nieuw spoorweg viaduct.
De Leo ten Brinke Combinatie zal hier beginnen met de bouw van het eerste kunstwerk voor het combiplan.
Parallel aan de bestaande spoorlijn komt hier een nieuwe hoge spoordijk die kruist met een nieuw deel van de Baron van Sternbachlaan.
De Baron van Sternbachlaan wordt n.l. doorgetrokken vanaf de rotonde in de Kruidenlaan, kruist de nieuwe spoorlijn en de nieuwe rijksweg 35 en sluit dan aan op de bestaande Wierdensestraat.
De witte villa is het laatste huis (afgezien van de V/d Steen van Ommerenstraat?) dat afgebroken moet worden voor het Tunnelplan.
Deze sloop start een gigantisch nieuwbouwtraject in Nijverdal.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl