vrijdag 11 december 2009

Tunnelplan 94

Historische naam tunnel?

Rijkswaterstaat wil de tunnel de volgende naam geven:

Sallandt en Twenthe Tunnel.

Volgens wethouder Paalman is deze naam gekozen op advies van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal en de Gemeente Hellendoorn.

De naam Leo ten Brinke tunnel blijft mijn voorkeur hebben, maar misschien kan een klein historisch onderzoek duidelijkheid geven.We gaan terug in de tijd en zien op het tracé een boerderij staan tussen Koerse en de Keizer.
In de kadastrale atlas van 1832 heet deze boerderij Hegeman.

Jannes Hegeman woont op dit erf en hij heeft weilanden, bouwland en hakhout in de omgeving.
Kijken we op het kaartje dan zien we dat deze boerderij aan de oostelijke ingang van de LtB tunnel lag. Dus het zou de Hegeman tunnel kunnen zijn.

Aan de andere zijde, de westelijke ingang is een paar jaar geleden het ouderlijk huis van Leo ten Brinke afgebroken. De initiator en stuwende kracht achter het hele idee uit 1975 van deze tunnel, heeft hier vanaf 1946 zijn jeugdjaren doorgebracht. Dus het zou Leo’s tunnel moeten zijn.
Net als bij de naam Salland-Twente tunnel moeten we dan west en oost samenbrengen in één naam.
Dus de Leo Hegeman tunnel ?

Geen goed idee denk ik, mijn voorkeur blijft, de Leo ten Brinke tunnel.

( 4 jaar eerder vond de Historische Kring ook dat er maar één naam in aanmerking kan komen, de Leo ten Brinke tunnel).

zondag 6 december 2009

Tunnelplan 93


Gigantische bouwput.

Om een idee te krijgen van de afmetingen van de gigantische bouwput die de komende jaren in Nijverdal zal ontstaan, heb ik een schets van een plan uit 1975 gebruikt.

Op deze schets staat het plan om de auto’s in een openbak te laten rijden en ernaast een enkelspoor voor de trein.
De afstand tusse de huizen van de van den Steen van Ommerenstraat tot de Bouwmeesterstraat is 49,5 meter.
De nieuwe Leo ten Brinke tunnel heeft een breedte van 30,5 meter waarbij het auto gedeelte alleen een breedte heeft van 16,5 meter. (een stroomweg van 2x2 rijbanen).
Tussen de bouwput en de huizen blijft dan nog een ruimte van 6 tot 8 meter voor een tuintje en een voetpad.
In het Limburgse dorpje Swalmen werd een paar jaar geleden ook een tunnel voor de A73 gemaakt echter hier ging de dubbele spoorlijn niet ondergronds maar liep naast de tunnel.

De foto laat de bouwput zien voor de A73 tunnel met een breedte van maar 19 meter een stuk minder dan de 30,5 meter van de Leo ten Brinke tunnel.

Ook is te zien dat er naast de bouwput ruimte was voor de bouwmaterialen die in Nijverdal (nog) niet aanwezig is.
Het zal dus een technisch hoogstandje worden om de tunnel over 3 jaar in ons nijvere dal officieel te openen.Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl/