woensdag 21 juli 2010

Tunnelplan 107

Geen donker tunnelgat maar een vrij en open vergezicht.

Toen ik deze week de straat inreed waar ik geboren ben, gaf het verkeersbord aan dat de Karel Doormanweg een doodlopende straat geworden was.
Aan het bord was te zien dat de letters W, E en G niet meer in de letterbak van de verkeersbordenmaker waren en hij creatief met andere letters een oplossing gevonden had.Op de kruising met de Piet Heinweg sloeg de schrik mij om het hart.
Was Noord- en Zuid-Nijverdal opeens gedeeld met een houten schutting net als vroeger Oost- en West-Berlijn met een hoge muur voorzien van prikkeldraad?
Kunnen de werkzaamheden aan de tunnel van de komende jaren het daglicht niet meer verdragen en waarom noemen de ondernemers van de Joncheerelaan hun straat al “achter de tunnel” alsof het een achterbuurt zou worden?Openheid en transparantie lijken hier op zijn plaats.

Een prachtig voorbeeld was een paar jaar geleden te zien in het Limburgse dorpje Swalmen waar een verkeerstunnel voor de A73 aangelegd werd.
Langs het tracé waren hier op een aantal plaatsen uitzichtpunten gemaakt boven op een container of het dak van een directiekeet.
Vanaf deze met een trap bereikbare plekken, had men een ruim overzicht van de werkzaamheden, waarbij op een duidelijk paneel meer achtergrondinformatie gegeven werd.
Misschien een suggestie om ook in Nijverdal (bv. achter de RK kerk) een uitzichtpunt te maken zodat de werkzaamheden aan de Leo ten Brinke tunnel en het nieuwe station Nijverdal Centraal de komende jaren goed te volgen zijn.

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

zaterdag 10 juli 2010

Tunnelplan 106

Reggebruggen gereed maar nog niet open..

Een prachtig stukje vakwerk is gereed gekomen bij het riviertje de Regge in Nijverdal.
Een beetje aan het oog ontrokken is in wit beton het afgelopen jaar een dubbele spoorbrug over de Regge (de Konijnenbergspoorbrug) en een enkele spoorbrug over de nevengeul van de Regge (de Marke Notterspoorbrug) ontstaan.


de Konijnenbergspoorbrug over de Regge

De door de aannemerscombinatie Leo ten Brinke gemaakte bruggen staan in schril contrast met de naastgelegen houten brug van het fietspad de Boskronkel.
Vanaf deze houten brug waren de bouwwerkzaamheden goed te volgen, alleen is het fietspad de Boskronkel al meer dan anderhalf jaar afgesloten.


de Boskronkelbrug over de Regge

Op 23 januari 2009 werd het fietspad voor 2 maand gesloten waarna op 11 maart 2009 de oude spoorhaven een sanering moest ondergaan.
In een artikel van de Tubantia op 12 augustus stond dat eind 2009 de Boskronkel weer open zou gaan.
“Kruidenwijk is de afsluiting zat” lazen we op 16 februari in de krant.
Tijdens een avond in het wijkgebouw merkte de wethouder op dat we vraagtekens mochten zetten bij het veiligheidsargument van Rijkswaterstaat en we moesten en konden niet accepteren dat de Boskronkel pas over drie jaar weer open zou gaan.

De CDA-fractie wilde op 1 maart 2010 van B&W weten of de tijdelijke verlegging over het terrein van Nijverdal ten Cate is onderzocht en op 17 maart lazen we in een krantenartikel dat het besluit om het fietspad te verleggen binnen enkele weken genomen zou worden.

Het is nu al 10 juli 2010, prachtig fietsweer en het toeristische fietspad naar de Eversberg is nog niet open.
De oplossing is technisch niet moeilijk: leg met betonplaten een tijdelijk twee meter breed fietspad aan over de 400 meter van de Regge naar de van der Muelenweg.
Dit moet toch mogelijk zijn voordat de noeste bouwvakkers van de Leo ten Brinke Combinatie op vakantie gaan zodat de Nijverdalse toeristen het stukje vakwerk in witte beton met eigen ogen kunnen bewonderen.
( kijk ook naar de artikeltjes tunnelplan 75, 82, 87, 90 en 97 op http://nijverdal.blogspot.com )
Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htmde Marke Notterspoorbrug over de nevengeul van de Regge.