zaterdag 21 augustus 2010

Tunnelplan 109

Van bewaakte overweg naar distance control.

Wanneer in 2013 de Leo ten Brinke tunnel in Nijverdal geopend wordt zijn er geen spooroverwegen meer in de gemeente Hellendoorn.
De laatste overgebleven spooroverweg in de Kruidenlaan is dan vervallen en vervangen door een fietstunnel.

Dat was vroeger wel anders.
Bij de aanleg van de spoorlijn in de vorige eeuw door het Ravijn en door Nijverdal moest er veel zand verplaatst worden richting Wierden.
Dit wordt nu nog een keer opnieuw gedaan voor de aanleg van de tunnel.

De NS had in Nijverdal een groot aantal bewaakte overwegen, niet alleen met overwegbomen maar ook met huizen gebouwd.
Aan de kopse kant van deze witte huizen waren hele grote cijfers aangebracht.
Op de kaart zijn deze huizen goed te herkennen.


Kaartje met overweg huizen
Aan de Klinkenbeltweg het huis met nummer 21.


Huis met nummer 22

Aan de Joncheerelaan het huis met nummer 22.
Aan de van der Muelenweg het huis met nummer 23.


Huis met nummer 24

Tussen het station en de Reggebrug het huis met nummer 24.
Aan de Eversbergweg het huis met nummer 25.


Huis met nummer 25

Aan de Veenweg het huis met nummer 26.


Huis met nummer 26


Op een na zijn alle huizen in de loop der tijd afgebroken, alleen het huis aan de Veenweg/Bolderpad staat er nog.
Als je goed kijkt kun je het nummer 26 nog onder de nieuwe witte verflaag door zien schijnen.

Bij het nieuwe tunneltracé worden straks geen huizen gebouwd voor de bewaking, de controle vindt dan plaats in een centrale, 80 kilometer verder op met bewakingscamera’s.


Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

vrijdag 6 augustus 2010

Tunnelplan 108

Hakhout of groene long.

Nu alle tunnelbouwers op vakantie zijn is er weinig activiteit langs het tunneltracé.
Het terrein ligt er kaal en verlaten bij en het zal nog wel een paar jaar duren totdat het tunneldak is ingericht met nieuw groen en bomen.

Dan komt direct de vraag naar boven hoeveel kaalslag is er geweest en waar komt dan de herplant van bomen.
Als burger kan de gemeente u een herplant plicht opleggen wanneer er onvoldoende bomen overblijven of wanneer het gaat om een waardevol exemplaar.
De provincie kan dan nog voorschrijven dat er meer oppervlak herplant moet worden dan er gekapt is (de Boswet).

Met Google maps is het gemakkelijk om vanuit een vogelperspectief het tracé te bekijken en te zien welke bomen moesten wijken.
Op de pagina http://www.tunnelplan.nl/bomen.htm is met rode lijnen aangegeven waar deze zijn gekapt en om hoeveel vierkante meters bos het gaat.
Bij elkaar is dat zo’n 240.000 vierkante meter waarvan 74.000 vierkante meter binnen de bebouwde kom.
Op het kaartje is met rood aangegeven waar de bomen stonden op het tracé.
Het blauwe vierkant geeft het totaal aan ( 490 m x 490 m) geplaatst midden in Nijverdal en het groene vierkant geeft de hoeveelheid bos aan binnen de bebouwde kom.
Het wordt een uitdaging om een plek te vinden binnen de kom en misschien moet het Beeldkwaliteitplan van Nijverdal wel wat groener worden.
Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm