woensdag 24 november 2010

Tunnelplan 115

Van hoog naar laag.

Vanaf de berg bij Dalzicht heb je een prachtig overzicht op het werkterrein van de toekomstige Leo ten Brinke tunnel.



Bij het tijdelijke station Nijverdal West worden de eerste planten tegen het hek van het Ravijn al aangebracht om te zorgen voor een groene aankleding in de lente.




Een stukje verder is het eerste beton al gestort voor de spoorbedding van de trein en aan de Piet Heinweg worden op twee drijvende pontons met boormachines de ankers voor de tunnelvloer al aangebracht.



Deze ankers zorgen er voor dat het onderwater beton van 1 meter dik straks niet door het grondwater naar boven gedrukt wordt en er een vlakke basis ontstaat voor de toerit naar en de vloer van de tunnel.



Ter hoogte van de Joncheerelaan staat op een ponton een grote graafmachine.
Deze zuigt net als een stofzuiger het met water losgemaakte zand van 6 meter diepte op en perst dit via een pijpleiding richting de van der Muelenweg.
Controle van dit werk wordt onderwater gedaan door duikers die, als je goed luistert kunt horen ademen.



Aan de van der Steen van Ommerenstraat zijn nu bijna alle huizen gesloopt.
Waar straks het nieuwe station Nijverdal Centraal komt achter de RK-kerk drijft nu ook een ponton met een graafmachine.



Acher het huidige station Nijverdal Oost zijn mannen druk in de weer om het (tijdelijke) fietspad de Boskronkel voor het einde van het jaar gereed te krijgen en waardoor er weer een deugdelijke fietsverbinding naar de Kruidenwijk ontstaat.




Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

woensdag 3 november 2010

Tunnelplan 114

Het begin of het einde van een straat.

In 1946 kreeg Nijverdal een nieuwe straat langs de spoorlijn.
Deze straat kreeg de naam van een man die burgemeester was in de gemeente Hellendoorn van 1925 tot 1937.
Mr. Leonardus Cornelis van den Steen van Ommeren (1884-1937) stierf na een langdurige ziekte.
De van den Steen van Ommerenstraat werd in 1947 officieel geopend door de vrouw van de toenmalige Commissaris van de Koningin van Overijssel.

Jarenlang woonden hier de bewoners met veel plezier totdat er door de komst van de tunnel enige onrust ontstond.
Onzekerheid over een open tunnelbak of een geluidscherm voor de deur, totdat de wethouder de zekerheid gaf dat het bouwwerk niet verder boven het maaiveld uit zou steken dan de hoogte van een tafel.
Echter de tafels bij Rijkswaterstaat hadden een variabele hoogte van 1,2 tot 1,7 meter!

Eind 2002 horen we de kreet “Yes, we hebben ‘m” waarmee waarschijnlijk bedoeld werd dat de tunnel er komt.
In 2003 wacht een meerderheid van de bewoners op een “ mirakels” goed bod van de gemeente en in 2006 zijn 18 van de 20 huizen verkocht.
Om de investering van 5,3 miljoen euro terug te krijgen, is het terrein voor 5 miljoen te huur.
De bewoners krijgen meer licht in huis door de kap van de eiken en horen dat alle 33 woningen begin 2010 gesloopt worden.
De laatste woning is in oktober 2010 gekocht door de gemeente en direct hierna is begonnen met de sloop.
De vraag is nu wat heeft dit allemaal gekost en wat krijgen we ervoor terug.

Een Nijverdalse tuin of toch een nieuwe straat, de Mr.L.C. van den Steen van Ommerenstraat.


Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm