zondag 9 oktober 2011

Tunnelplan 134

Uitkijken naar een uitkijkpunt.


Regelmatig vragen niet-Nijverdallers mij hoe het er voorstaat met de tunnel.
Met enige trots kan ik dan vertellen dat de fundatie is aangebracht en er begonnen is met het storten van de betonnen tunnelwanden.
Is er al wat te zien, is dan de volgende vraag, die ik dan met enige teleurstelling moet beantwoorden met , nou moeilijk.
Je kunt wandelend of op de fiets langs een hoge schutting gaan, waarachter het allemaal gebeurd.
Voor de lange bezoekers is het mogelijk net over deze schutting te kijken waarbij je uitgestrekt met de tenen in de hondenpoep staat en voor de kleinere bezoekers zijn gaten aangebracht waardoor je net niets kan zien.


Schutting met hondenpoeprand


Beschamend is dit bij een projectbedrag van meer dan 300 miljoen euro.
Mijn oproep om uitkijkposten van een wachthuisje met een informatiebord (zie tunnelplan 118) te plaatsen heeft het bij Rijkswaterstaat en de Gemeente Hellendoorn niet gehaald.
Ook vragen van de CDA fractie aan het college geven nog geen resultaat (luister maar naar het geluidfragment www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm ).
Wel hebben de bouwers voor eigen gebruik een hoog uitkijkplatform ter plaatse van de vroegere Steen van Ommerenstraat geplaatst.


Uitkijktoren voor bezoekers Rijkswaterstaat


Triest dat de belastingbetaler alleen mag uitkijken naar een uitkijkpunt maar verder niets ziet.