vrijdag 23 december 2011

Tunnelplan 137

Laatste slooppanden?

Het begin van het combiplan was de sloop van een aantal huizen in 2006.
Een op de hoek van de Piet Heinweg / de Joncheerelaan en verder het geboortehuis van Leo ten Brinke op de hoek van de Bouwmeesterstraat / de Joncheerelaan.
Het hoekhuis van de tandarts aan de Bouwmeesterstraat / Meyboomstraat moest ook wijken.
Dan achter het station een huis aan de Campbellweg en aan de Veenweg nog eens drie.
Als laatste een complete straat, de Steen van Ommerenstraat waarvan er nog maar 1 staat op de hoek met de Meyboomstraat met huisnummer 1.
Maar we zijn er nog niet zag ik vanmorgen, ook de panden Meyboomstraat 24 en 26 worden gesloopt.


Meyboomstraat

Bij het zien van deze van deze huizen moest ik denken aan de maximale hoogte van het tunnel dak.
Er werd van uitgegaan dat het beton dak nergens hoger komt te liggen dan 1,05 meter boven de dorpel van de woning Meyboomstraat 11.
Deze dorpel kon ik nergens vinden omdat dit huis allang gesloopt is en dus ook het controle punt.
Ter hoogte van Bouwmeesterstraat 32 is een puist op het tunnel dak te zien, waaronder de aanjaag ventilatoren komen om de uitlaatgassen van de auto’s weg te blazen die onder de Joncheerelaan doorrijden.


-------------------------------Puist-------------------------

Het hoogste punt of het hoogte punt van de tuinen van Nijverdal?de Jocheerelaan