donderdag 27 december 2012

Tunnelplan 151

Groene Mal 3.

Kijk naar de start van het plan " de Groene Mal 3 " in het Reggedal bij de Eversberg.Kijk op www.tunnelplan.nl/tunnelplan Tunnelplan 151

zaterdag 3 november 2012

Tunnelplan 150Nieuwe fietsroute voor Nijverdal?

 Fietsen in Nijverdal blijkt soms echt avontuurlijk te zijn.
Voor toeristen meestal aantrekkelijk wanneer een kronkelend fietspad elke keer een nieuw uitzicht geeft.
Via het Ravijn loopt bv fietsknooppunten route over het Goudzoekers pad richting Nijverdal.
Hierna begint de fietssnelweg op de Piet Heinweg en na een oversteek over de drukke Joncheerelaan en via de Bouwmeesterstraat (waar de auto’s te gast zijn) komt deze uit op het nieuwe station.
Met een kronkel over het stationsplein gaat de fietssnelweg F35 onder de van der Muelenweg door via een 5 meter brede fietstunnel.

Parallel aan de spoorlijn loopt deze F35 verder naar de Regge en buigt dan richting een nieuwe fietsbrug af die over de nog te graven Reggegeul zal komen te liggen.

Het laatste deel komt te liggen op een nu nog 2 meter breed, met rood asfalt verhard fietspad langs de Eversberg.

Met verbazing heb ik gelezen dat de Boskronkel (een prachtig fietspad over de Eversberg) wordt afgesloten voor meer dan een jaar.
Nu kan men zich voorstellen dat de bouwers van de nieuwe fietsbrug veilig en rustig moeten kunnen werken en het graven van de nieuwe Regge ook om een tijdelijke afsluiting vraagt.

Het lijkt echter toch zinvoller de nieuwe brug eerst te bouwen en te openen en daarna het deel van de Boskronkel af te sluiten.
Zo blijft deze prachtige fietsverbinding gewoon open voor zowel de gebruikers van de F35 als ook voor de toeristische fietsers.

zondag 7 oktober 2012

Tunnelplan 149

 

Schatgraven of bewaren?


Alweer 8 jaren geleden in 2004 werd de Eversberg onderzocht naar mogelijke sporen uit het verleden die de moeite waard zijn om te bewaren.

Voor de Leo ten Brinke tunnel (combiplan) moest de spoorlijn verplaatst worden naar een deel met archeologische waarde.

In een krantenartikel staat:

Goudzoeken
Het onderzoek zelf had nog het meeste weg van goudzoeken. Met een grondboor, gewoon zo een om thuis de tuin mee los te maken. De grond gaat door een zeef die doet denken aan die van een goudzoeker. Van den Berghe en Willemse bekijken het ‘goud’ dat achterblijft.

In 2005 staat te lezen:

Bijzonder
Of de vindplaatsen heel bijzonder zijn, kan Willemse nog niet aan geven. In Nederland worden immers wel vaker kleine kampementen van jagers en verzamelaars gevonden. ‘Toch kijken wij wel met speciale interesse naar vindplaatsen in gebieden langs het Regge dal.

Begin 2008 worden er een aantal proefsleuven op de Eversberg gegraven tot op de gele dekzand laag waarin wederom interessante vondsten naar boven komen.


Zo interessant dat de gehele bosstrook gekapt wordt en 23 naast elkaar liggende putten aangebracht worden. Laagje voor laagje werd onderzocht en gezeefd in een zeefinstallatie.

Het graafwerk werd in december afgesloten met een archeologische middag voor het publiek waar duidelijk verteld werd wat zoal gevonden was.

Eind 2008 was het onderzoek op de Eversberg afgerond en het eindrapport werd in 2009 verwacht.


Nieuwsgierig naar wat er nu gevonden was, zoek je op het internet naar mogelijke waardevolle archeologische plekken langs de Regge in de gemeente Hellendoorn.

Wat direct opvalt, is dat het Reggedeel in de gemeente Wierden (zuidelijk van de Eversberg) duidelijk staat aangegeven op een zogenaamde gemeentelijke Archeologische verwachtingskaart.

Ook de gemeente Ommen (noordelijk deel) heeft een dergelijke verwachtingskaart.

Met kleuren wordt hierop aangegeven waar hoge verwachtingen zijn en opvallend zijn de gebieden langs de Regge. Helaas is er niet zo’n kaart van de gemeente Hellendoorn, terwijl er ook hier hoge verwachtingen moeten zijn.

Archeologisch onderzoek voor een bouwvergunning aan de Grootestraat en aan de Spoorstraat geven kleine verwijzingen naar belangrijke vondsten op de Eversberg.


Navraag in 2010 bij het archeologisch onderzoeksbureau gaf aan dat er vertraging was opgetreden met de rapportage.

In 2011 blijkt dat het onderzoek groter geworden is dan eerst gedacht.


In september 2012 ligt er het onderzoekrapport, nee een echt boekwerk over het onderzoek op de Eversberg.

Onvoltooid verleden

Sporen van meer dan 10.000 jaar menselijke activiteiten langs de Regge bij Nijverdal

ISBN 978-94-6064-791-8

Een met meer dan 300 pagina’s omvattend werk van een 15 tal specialisten die elk hun licht lieten schijnen op dit gebied.

Niet alleen over de vondsten van aardewerk of vuursteen maar ook analyse van gevonden dierresten en pollen die iets vertellen over het eten van de mensen en de aanwezige planten.

Duidelijk is wel dat de “Nijverdallers” over een grote periode gewoond hebben op de Eversberg vanaf het Paleolithicum, via de middeleeuwen tot de huidige tijd.


Schatgraven of bewaren?

Laten we bewust zijn welke historie we hier hebben en dit bewaren/documenteren, vooral omdat er de komende tijd nog meer bij de Regge gegraven zal worden

vrijdag 28 september 2012

Tunnelplan 148


Half werk.

 

De treinreizigers die komen uit het dorp Hellendoorn komen in een luxe positie wanneer ze volgend jaar met de fiets naar het nieuwe station gaan.

Vanaf de Oranjestraat komen ze direct op een prachtige overdekte fietsenstalling en kunnen dan via de overdekte stations traverse naar de perrons.

Dit is goed te zien op de plaatjes van Pro Rail en op de tekening van de bouwvergunning (voor de overkapping) bij de gemeente.

 Verkorte overkapping

Voor de reizigers uit Nijverdal die met de fiets komen is de situatie echter anders.

Aan de zuidzijde van het station (in het Park op Nijverdal) komt voor ongeveer 600 fietsen een dubbele fietsenstalling.

Dus kunnen er 300 onder en 300 bovenin geplaatst worden.

 Je moet dan wel een oude fiets meenemen (staan in de regen en de sneeuw) omdat deze stallingen volgens Pro Rail niet overdekt worden.

Half werk zou ik zeggen, omdat er aangegeven is dat de 600 overdekte fietsenstallingen van de noordzijde naar de zuidzijde gaan.

 

Opmerkelijk is wel dat het deel van de traverse over de autoweg N35 ook geen overkapping krijgt.(zie ook Tunnelplan 146)

Half werk dus en volgens mij geen uitstraling richting centrum.

Naast het station van Alkmaar is wel een overkapping over een dubbele fietsstalling aangebracht en deze zou in Nijverdal zeker niet misplaatst zijn en goed ingepast kunnen worden naast het Park op Nijverdal..
Overdekte fietsenstalling voor 600 fietsen.

woensdag 29 augustus 2012

Tunnelplan 147


Spoorbrug opgeblazen?

 

De bouw van de Leo ten Brinke tunnel door het hart van Nijverdal lijkt op een mega klus, maar nog geen 135 jaar geleden in 1878 werd begonnen met een veel grotere klus.

De aanleg van de spoorverbinding dwars door de berg en over het riviertje de Regge.

Een gigantische hoeveelheid zand werd verplaatst met primitieve gereedschappen (nu het Ravijn) en in deze geul werden de rails geplaatst.

Ook kwamen aan het spoortraject 5 overwegwachters huizen (zie tunnelplan 109), een grote goederenloods en een station/postkantoor Nijverdal met twee ambtswoningen.

Bij de kruising met de Regge ontstond een spoordraaibrug.

De hele klus werd geklaard in amper 3 jaar waarna in 1881 de eerste trein over het traject kon rijden.

Op een tekening uit 1893 is deze draaibrug die geschikt was voor twee sporen goed te zien (bij het getal 76).

Op zich een prachtig stukje techniek voor die tijd en waarbij de delen nog met klinknagels verbonden werden. (een deel van deze draaibrug is nu nog te zien en staat voor het War Museum aan de Grotestraat).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De draaibrug heeft maar 65 jaar over de Regge gelegen en is in de tweede wereldoorlog vernield. Eerst is het geprobeerd vanuit de lucht door de Amerikanen met bommen (de foto laat 11 bomkraters zien) en later succesvol door de Duitsers vanaf de grond met springstof.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna lag er tijdens de bouw van een nieuwe betonnen brug een noodbrug over de fundaties.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze betonnen brug heeft ook geen lang leven gehad en is dit jaar na ongeveer 65 jaar afgebroken.
 
 

 
 
 
Bij de afbraakresten vond ik nog een stuk tandheugel van de oude spoordraaibrug waarna een week later op dezelfde plek een blindganger (500 ponder bom) gevonden is.
 
 

 
 
 
Nadat deze onschadelijk gemaakt is kan de Leo ten Brinke Combinatie beginnen aan de derde brug.

Ditmaal geen spoorbrug maar een verkeersbrug (N35), hopelijk langer dan 65 jaar.
 
(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl )

  


zondag 15 juli 2012

Tunnelplan 146


Traverse of loopplank?


In een krantenartikel uit de TC Tubantia van 6 januari 2011 is te lezen dat voor de herinrichting van de zuidelijke stationsomgeving toen een slordige 4,2 miljoen nodig was.


De provincie Overijssel kwam met 5 ton over de brug en Rijkswaterstaat met 4 ton. Tijdens een inloopbijeenkomst benadrukte wethouder Beintema dat de verlenging van de voetgangersbrug zo’n 550.000 euro kost en de rest gebruikt wordt voor de inrichting van de zuidkant (het park op Nijverdal).

Deze week vroeg ik mij af wat de burgers nu krijgen voor deze 550.000 euro bij het intakelen van het stalen frame van de traverse. Het gaat over een brug deel dat de twee rijbanen van de N35 kruist over een lengte van ongeveer 15 meter en bestaat uit vier kokers met daaraan vijf dwarsliggers. Hierop een loopdek en aan beide zijden een leuning.

Van het deel over het station zijn al prachtige plaatjes waarop te zien is dat er een doorzichtige overkapping aangebracht wordt om droog de perrons te kunnen bereiken. Echter het is ook duidelijk te zien dat het traverse deel over de N35 geen overkapping heeft.


Nu besloten is een fietsenstalling ook aan de zuidzijde (buiten de parkgrens) te plaatsen komen er veel meer treinreizigers vanuit het zuiden. Navraag bij Pro-Rail leert dat er geen overkapping komt vanaf de fietsenstalling tot het station.


Een gemiste kans omdat nu de gemeente Hellendoorn ook de kosten moet dragen van het ijsvrij houden van dit traverse deel?

Wordt de in de eerste ambitieuze plannen genoemde overdekte “nettentraverse” nu toch een “loopplank” ?

maandag 9 juli 2012

Tunnelplan 145Hoelang nog overlast?

Dodelijke ongevallen, overlast van de bouw, onzekerheid wanneer wordt beslist.

Enige opmerkingen die ik in de zaal om mij heen hoorde tijdens de toelichting van de stuurgroep “ Verkenning N35 Nijverdal Wierden” op 9 juli in Wierden.

Wanneer ik het goed begrepen heb, was de eerste ambitie om voor 60 miljoen een vlotte verbinding tussen Nijverdal en Wierden aan te leggen. De stuurgroep begon met 80 miljoen en na een jaar onderzoek komt men met een kostenplaatje van 140-160 miljoen. Daarvoor heb je een stroomweg met 2x2 rijstroken en 2 viaducten in Nijverdal, 1 in Wierden en een tunneltje voor de Vossenbosweg, daar waar nu een gelijkvloerse kruising is met verkeerslichten. Het ecoduct met fietstunnel valt buiten deze raming.

Maandag avond werd verteld dat door de twee viaducten in Nijverdal te schrappen en door al gronden te verwerven voor de 2x2 rijstroken die aansluiten op het combiplan de kosten naar 80 miljoen gebracht kunnen worden.

Veiligheid en overlast.

Door dit te doen blijft er in Nijverdal een onveilige situatie door deze ongelijkvloerse kruisingen en de mensen die in de buurt van deze kruisingen wonen hebben nog jarenlang overlast.

Een simpele rekensom leert ons dat de twee viaducten in Nijverdal dus samen minimaal 60 miljoen moeten kosten.

De oplossing lijkt dan ook direct te beginnen met de aanleg van de 2 viaducten in Nijverdal, het ecoduct, het tunneltje en het viaduct in Wierden. Aan de weg doen we niets (80 km weg) en we krijgen er voor terug een veilige weg die alle kunstwerken heeft voor de toekomst en minimale overlast voor omwonenden.

Wordt de verkeersdruk hoger kunnen altijd nog de gronden gekocht en 2x2 rijstroken asfalt gedraaid worden.

1 jaar overlast voor de bouw van 3 grote kunstwerken, veiligheid en geen onzekerheid !!

maandag 25 juni 2012

Tunnelplan 144


 


Oude en nieuwe bruggen.

Moeilijk te ontdekken maar de bouw aan de nieuwe Rijksweg N35 of A35 gaat gewoon door.

Ten zuiden van de spoorbrug met de mooie naam EVERSBERG is begonnen met de voorbereidding van de aanleg voor een dubbele verkeersbrug. Deze brug zal de nieuw te graven Regge kruisen in het plan de Groene Mal 3.


Het waterschap Regge en Dinkel zal deze zomer beginnen met de aanleg van de meanderende nevengeul. Getracht wordt de oude loop (voor zover deze nog te vinden is) te volgen langs de Eversberg en dan achter de riool waterzuivering via de rand van de Jeannettenberg weer aan te sluiten op de oude Regge.(zie ook de pagina http://www.tunnelplan.nl/groene.htm )

In 2005 en in 2008 werden op de Eversberg en in het Regge dal archeologische vondsten gedaan. In de omgeving van de spoorbrug zijn zelfs resten van een potbeker uit het Laat-Neolithicum/Vroege Bronstijd gevonden met wat scherven, vuursteen en enkele houten staken uit dezelfde periode.

Moeilijk te ontdekken, maar misschien waren ver voor onze jaartelling hier ook al bruggenbouwers.

zaterdag 12 mei 2012

Tunnelplan 143

Fiets route als GPS track
Het is mooi weer dus je ziet nu een groot aantal fietsers die er op uit trekken. Op de fietspaden om Nijverdal genieten velen van de natuur in de bossen en op de heide. Opvallend is de toename van het aantal elektrische fietsen die je tegenkomt op de heuvelachtige paden. Mensen die naast de fiets lopen met een rood hoofd,  “ in de berg” , kom je nu nog sporadisch tegen.

Op  verschillende websites zijn diverse fietsroutes te vinden zoals op www.ontrack.nl/ of www.gpstracks.nl . Hierop vind je zowel kaartjes met de route als ook GPS tracks die je kunt gebruiken met een fiets navigatie.

Voor bezoekers van de website www.tunnelplan.nl/fiets.htm die een rondje om Nijverdal willen wandelen of fietsen is nu ook de route beschikbaar als een GPS track.
http://www.tunnelplan.nl/krant/2012/TUNNELPLAN.gpx
Met deze fiets en wandelroute ( te downloaden van de website) komt je langs diverse interessante punten van het combiplan.

Ook wordt er een stukje geschiedenis beschreven over het ontstaan van dit plan en een uitleg gegeven bij markante punten.

Langs het noordelijke deel staan op regelmatige afstanden meerdere banken die uitnodigen voor een rustpauze.
2 stuks in het Ravijn aan het Goudzoekerspad verder 1 in het centrum en 2 aan de Boskronkel.
Ook aan de Veenweg en het Bolderpad in het Wierdeseveen zijn ze te vinden.
Langs het zuidelijke deel zijn een groot aantal horecabedrijven met terrassen.

dinsdag 17 april 2012

Tunnelplan 142

Station Nijverdal.

Deze week presenteerde de Gemeente Hellendoorn, Rijkswaterstaat en ProRail de vorderingen van het Combiplan.
Opvallend was de presentatie van het nieuwe station dat vlak voor de tunnel komt te liggen.
Met een artist impression werd inzicht gegeven in de plannen van de inrichting van het station.
De loopbrug die de twee perrons verbind met het stationsplein aan de noordzijde, waar zich de parkeerplaatsen en rijwielstallingen bevinden en het “Park op Nijverdal” aan de zuidzijde die een groene toegang geeft naar het centrum.
Maar ook aankleding van de kale betonmuren van het perron met een kleurige bedekking waarachter levensgroot de naam Nijverdal staat met een frisse appelgroen lettertype.Voor elke treinpassagier die het station bezoekt is het direct duidelijk in welke plaats hij komt.
De autoreiziger die Nijverdal links laat liggen heeft het wat moeilijker en zal dat niet zo duidelijk zijn.Misschien is het een suggestie de betonnen wanden van de autotunnel te voorzien van de naam van de initiator van dit grote tunnelplan, Leo ten Brinke, ook in een frisse appelgroene kleur.

donderdag 29 maart 2012

Tunnelplan 141

Herstel van de “Patat Route”

Komende zaterdagavond zal op het braakliggende perceel, op de hoek van de Grotestraat en de Joncheerelaan het informatiebord over de nieuwe “Patat Route“ onthuld worden.
Deze plek was in de jaren 60 het keerpunt van het tienerpubliek dat op zaterdagavond over de Grotestraat wandelde van “ de Bakker ” (Mulder) naar “ de Oale Schuure “.


de Oale SchuureBakker Mulder

Een afstand van ongeveer 500 meter, genoeg om een puntzak patat met mayonaise te kunnen verorberen.
In de jaren 70 is de route verlengd tot 1000 meter en lag het tweede keerpunt tegenover de huidige Lidl bij “ Vader Hendriks ”.


Vader Hendriks

Ook de verkorte route was erg in trek en menige Duitser ging naar “ Pommes Wim ” (Dollekamp) nu Jan Mast, voordat ze zich in het Nijverdalse nachtleven storten.
Op de route lag ook de eerste Nijverdalse Discobar van Leo ten Brinke, uitbater van Studio Pub en bedenker van het Tunnelplan.


Studio Pub

De nieuwe “ Patat Route ” zal straks over de Grotestraat en via een voetpad op het dak van de Leo ten Brinke tunnel lopen met een totale lengte van 1,8 kilometer en voorzien zijn van infopanelen op de plekken van de verdwenen etablissementen.

zondag 19 februari 2012

Tunnelplan 140

Fietssnelweg F35 of fietsweg?

De nieuwe fietssnelweg de F35, moet er voor zorgen dat er een vlotte verbinding ontstaat naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen zo is te lezen op de website van de Regio Twente.
Het tracé van de F35 volgt tussen Nijverdal en Almelo de rijbaan van de Rijksweg N35. Tussen Almelo en Enschede komt de F35 langs het spoor te liggen.
Startpunt in Nijverdal zal ergens bij zwembad Het Ravijn of bij het bezoekerscentrum van Staats Bosbeheer zijn.
De fietssnelweg zal dan over de Piet Heinweg lopen (deze is de komende week al afgesloten voor werkzaamheden) moet dan de Joncheerelaan gelijkvloers kruisen en gaat dan via de Bouwmeesterstraat richting het station Nijverdal Centraal.
Over de uitvoering van de Bouwmeesterstraat heeft de Hellendoornse politiek zich al uitgesproken.
Na het nieuwe stationsplein (een fietsknooppunt) zal de fietssnelweg via een fietstunnel de van der Muelenweg kruisen richting het riviertje de Regge. Door leerlingen van de scholengemeenschap Reggesteyn zijn al oplossingen onderzocht om het Reggedal met bruggen te overwinden.
Bij de oude toegangsweg van de voormalige havezate de Eversberg ligt al een nieuw stuk rood fietspad tot de Eversbergweg.
Hoe de fietssnelweg verder zaal lopen richting Almelo is afhankelijk van de verkenning van de autosnelweg A35 tussen Wierden en Nijverdal.

Uitvoering.
Zoals aangegeven door de Regio Twente worden normen gebruikt waardoor de F35 in geheel Twente goed herkenbaar wordt.
Het tracé van de F35 is opgebouwd uit vier ‘bouwstenen’: de rode loper, de randen, de constructie en de voorzieningen.
•De rode loper is de continue lijn: het fietspad dat minimaal 4 à 4,5 meter breed is.
•De randen zijn de verticale bouwelementen die een duidelijke begrenzing aan de fietssnelweg geven, daar waar dat noodzakelijk is (veiligheid) of gewenst (herkenbaarheid). De randen bieden de mogelijkheid om alle losse elementen (verlichting, rustpunten, bewegwijzering, voorzieningen, beplanting etc.) in een heldere structuur te organiseren.
•Afhankelijk van de locatie en de inpassingsmogelijkheden ligt de fietssnelweg op maaiveld, talud of palen.
•Verlichting, bewegwijzering, rustpunten, informatieborden, fietsenstallingen etc. zijn de voorzieningen die het gebruik van de fietssnelweg veraangenamen. De keuze voor het type voorziening is afhankelijk van de mogelijkheden die de locaties bieden.
In Enschede is al een stuk fietssnelweg volgens deze bovenstaande norm gereed gekomen.

In Nijverdal ook, alleen dit stuk fietssnelweg over de Eversberg is zeker niet 4 meter breed.


Fietssnelweg F35 of fietspad?

Bij een minimale breedte van 4 meter zal er nog een extra stuk rood asfalt nodig zijn.
Hopelijk wordt de Piet Heinweg en de Bouwmeesterstraat direct ingericht als de Fietssnelweg F35 en niet als fietspad of fietsweg.


Fietssnelweg F35?

donderdag 26 januari 2012

Tunnelplan 139

Uitkijken op spoorlijnen in Goor en Nijverdal?

Zoals ik al aangaf in Tunnelplan 138, is op het kruispunt van de oude spoorlijnen Hellendoorn-Neede en Zwolle-Almelo het nieuwe station Nijverdal Centraal in aanbouw.

Deze centrale plek aan de ingang van de Leo ten Brinke tunnel is historisch gezien altijd een druk punt geweest voor het spoor in Nijverdal, een echt knooppunt.

Het middelpunt van al deze activiteiten was wel het seinhuis dat achter de RK-kerk stond.

Vanuit deze hoge uitkijkpost (waarvan de bouwtekeningen teruggevonden zijn) werden niet alleen de diverse wissels en seinen maar ook de overwegbomen in het dorp bediend. Op deze bouwtekening stond ook dat een zelfde seinhuis in Goor geplaatst is.

Via de Stichting Historisch Goor kwam ik er achter dat op de kruising van de spoorlijn Zutphen-Hengelo en het oude spoorlijntje Hellendoorn-Neede niet alleen een zelfde seinhuis heeft gestaan maar ook een wit wachtershuis met een scheef dak, dat iedereen nog wel kent aan de Meiboomstraat.

De witte wachterswoning in Goor staat nu nog steeds naast het spoor.


Seinhuis in Nijverdal


Seinhuis in Goor


Spoorwachtershuis in Nijverdal


Spoorwachtershuis in Goor


Situatie in Goor


Kortom vele overeenkomsten met Nijverdal.

-Seinhuis.

-Witte wachterswoning.

-Kruising van NS spoor met de Bello spoorlijn Hellendoorn-Neede.

-Aansluitbochten op het hoofdspoor (toen een eis van defensie met dubbel spoor in de bocht).

-Het riviertje de Regge is zowel in Nijverdal als in Goor aanwezig en kruist het spoor.

-Spoor naar de Stoomblekerij.

-Twee stations (Nijverdal en Nijverdal Zuid) (Goor en Goor West).Een historische plek en misschien een suggestie voor de architect van de toekomstige stationskiosk om elementen van het oude seinhuis in zijn ontwerp mee te nemen waardoor er weer een uitkijkpunt ontstaat.

maandag 2 januari 2012

Tunnelplan 138

Uitkijken op kruispunt spoorlijnen?

Op het kruispunt van de oude spoorlijnen Hellendoorn-Neede en Zwolle-Almelo is de nieuwe treinhalte Nijverdal Centraal in aanbouw.
Deze centrale plek aan de ingang van de Leo ten Brinke tunnel is historisch gezien altijd een druk punt geweest voor Nijverdal, een echt knooppunt.
In Nijverdal werd het spoor niet alleen gebruikt voor de aanvoer van katoenbalen en kolen voor de textielfabrieken KSW, KSB en NSB maar ook voor het transport van zand uit het Ravijn (Nijverdal Zanderij) naar ander delen in Nederland.
Verder waren er een groot aantal handelaren, die de kolenzakken met nootje 3 tot 5 uitleverden bij de Nijverdalse gezinnen en hun opslagplaatsen hadden naast het spoor aan de Spoorstraat (nu Wibbelink).
Vele kilometers spoor dus met wissels, draaischijven en 4 stations.
Ik kom op wel 25 kilometer!

Noord-Zuid.Grens Hellendoorn/Nijverdal tot grens Nijverdal/Rijssen 4850 meter.
Oost-West.
Eversberg tot in het Ravijn 3750 meter.
Aansluiting Nederlandse Stoom Blekerij
Dubbel spoor langs watertoren naar oude bleek 900 meter.
Aansluiting Koninklijke Stoom Weverij
Spoor over Margrietstraat en Kerkstraat naar Hoge Dijkje 750 meter.
Spoor over Van der Muelenweg en Salomonsonstraat naar Hoge Dijkje 500 meter.
Aansluiting Koninklijke Stoom Blekerij
Spoor van Reggehaven naar nieuwe bleek 600 meter.
Spoor van Oranjestraat naar nieuwe bleek (deels dubbel) 1250 meter.
Station Nijverdal Zuid
Emplacement bij station en Wibbelink (5 sporen) 2500 meter.
Nijverdal Zanderij
Emplacement in het Ravijn (4 sporen) 4500 meter.
Station Nijverdal
Emplacement van de Regge tot Oranjestraat (4 sporen) 3750 meter.
Halte Nijverdal Centraal.
Dubbelspoor van Eversberg door Leo ten Brinketunnel naar
het tijdelijk station Nijverdal West 2250 meter.

Door de jaren totaal zo’n 25,6 kilometer spoor in Nijverdal.

Het middelpunt van al deze spoorse activiteiten was wel het seinhuis dat achter de RK-kerk stond.
Vanuit deze hoge uitkijkpost (waarvan de bouwtekeningen teruggevonden zijn) werden niet alleen de diverse wissels en seinen maar ook de overwegbomen in het dorp bediend.

Misschien een suggestie voor de architect van de toekomstige stationskiosk om elementen van het oude seinhuis in zijn ontwerp mee te nemen waardoor er weer een uitkijkpunt ontstaat op deze historische plek.

vrijdag 23 december 2011

Tunnelplan 137

Laatste slooppanden?

Het begin van het combiplan was de sloop van een aantal huizen in 2006.
Een op de hoek van de Piet Heinweg / de Joncheerelaan en verder het geboortehuis van Leo ten Brinke op de hoek van de Bouwmeesterstraat / de Joncheerelaan.
Het hoekhuis van de tandarts aan de Bouwmeesterstraat / Meyboomstraat moest ook wijken.
Dan achter het station een huis aan de Campbellweg en aan de Veenweg nog eens drie.
Als laatste een complete straat, de Steen van Ommerenstraat waarvan er nog maar 1 staat op de hoek met de Meyboomstraat met huisnummer 1.
Maar we zijn er nog niet zag ik vanmorgen, ook de panden Meyboomstraat 24 en 26 worden gesloopt.


Meyboomstraat

Bij het zien van deze van deze huizen moest ik denken aan de maximale hoogte van het tunnel dak.
Er werd van uitgegaan dat het beton dak nergens hoger komt te liggen dan 1,05 meter boven de dorpel van de woning Meyboomstraat 11.
Deze dorpel kon ik nergens vinden omdat dit huis allang gesloopt is en dus ook het controle punt.
Ter hoogte van Bouwmeesterstraat 32 is een puist op het tunnel dak te zien, waaronder de aanjaag ventilatoren komen om de uitlaatgassen van de auto’s weg te blazen die onder de Joncheerelaan doorrijden.


-------------------------------Puist-------------------------

Het hoogste punt of het hoogte punt van de tuinen van Nijverdal?de Jocheerelaan

vrijdag 25 november 2011

Tunnelplan 136

Erom of Eronder, tunnelplan van 1971 tot 2011

De krantenartikelen die ik al jaren verzamel over het “Tunnelplan” gaven mij altijd een algemeen beeld over de geboorte van het Combiplan.
Wanneer je de meer dan 1000 artikelen (http://www.tunnelplan.nl/29.htm) doorleest, valt het op dat er soms geen samenhang in de besluiten van de bestuurders is. Ook aan de hoeveelheid berichten (70er jaren 112 stuks, 80er jaren 73 stuks, 90er jaren 84 stuks en van 2000 tot 2010 wel 620 stuks) is te zien dat het plan soms op een klein vlammetje stond te pruttelen.

Toen het boek “Erom of eronder” van Peter de Noord gisteren bij mij op de deurmat lag, dacht ik na een avond lezen, wat is het toch jammer dat de pers maar een kant kan belichten en je de bestuurderskant maar moeilijk kan volgen.Vele artikelen en besluiten krijgen door dit boek nu een logische samenhang, veel herkenning maar ook verrassende nieuwtjes.
Het prachtige boek heeft een duidelijke indeling en leest erg gemakkelijk.
Het laat chronologisch alle (mis)stappen van het proces zien.

Maar we zijn er nog niet! Straks ligt het tunnelhuis in het zand en zal de inrichting en decoratie moeten plaats vinden. Veiligheid, rijsnelheid en doorrijhoogte een warm station maar ook de Tuinen van Nijverdal zijn belangrijke items. Of blijft Nijverdal in de toekomst een flessenhals wanneer de tunnel weer eens gesloten is?

Eronder is voor de snelle jongens die geen tijd hebben en naar Zwolle of Almelo scheuren.

Erom voor de mensen die genieten op een terras in een leefbaar en bruisend centrum van Nijverdal zoals Leo ten Brinke al in 1975 aangaf.

zaterdag 5 november 2011

Tunnelplan 135

Nieuw fietspad met oude geschiedenis op de Eversberg.

Op de Everberg is een nieuw fietspad gereed gekomen.
Vanaf de Everbergweg tot de oude oprit naar de voormalige havezate Eversberg ligt het rode pad parallel aan de nieuwe spoorlijn.

De meeste fietsers beseffen niet dat ze over een voor Nijverdal belangrijk historisch gebied rijden.Niet alleen woonde de Nijverdalse textiel fabrikant op de havezate Eversberg, maar veel vroeger leefden hier ook al mensen.
In 2008 zijn onder dit fietspad bij opgravingen, sporen van fundatiepalen van huizen en akkerland gevonden.Deze vondsten uit de vroege ijzertijd laten zien dat de Eversberg al erg lang in trek was bij bewoners.
Naast het water (de Regge) kun je goed zien waarom deze vroege Nijverdallers hier hoog en droog gewoond hebben.

Denk er eens aan wanneer je over dit nieuwe fietspad fietst.