zondag 19 februari 2012

Tunnelplan 140

Fietssnelweg F35 of fietsweg?

De nieuwe fietssnelweg de F35, moet er voor zorgen dat er een vlotte verbinding ontstaat naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen zo is te lezen op de website van de Regio Twente.
Het tracé van de F35 volgt tussen Nijverdal en Almelo de rijbaan van de Rijksweg N35. Tussen Almelo en Enschede komt de F35 langs het spoor te liggen.
Startpunt in Nijverdal zal ergens bij zwembad Het Ravijn of bij het bezoekerscentrum van Staats Bosbeheer zijn.
De fietssnelweg zal dan over de Piet Heinweg lopen (deze is de komende week al afgesloten voor werkzaamheden) moet dan de Joncheerelaan gelijkvloers kruisen en gaat dan via de Bouwmeesterstraat richting het station Nijverdal Centraal.
Over de uitvoering van de Bouwmeesterstraat heeft de Hellendoornse politiek zich al uitgesproken.
Na het nieuwe stationsplein (een fietsknooppunt) zal de fietssnelweg via een fietstunnel de van der Muelenweg kruisen richting het riviertje de Regge. Door leerlingen van de scholengemeenschap Reggesteyn zijn al oplossingen onderzocht om het Reggedal met bruggen te overwinden.
Bij de oude toegangsweg van de voormalige havezate de Eversberg ligt al een nieuw stuk rood fietspad tot de Eversbergweg.
Hoe de fietssnelweg verder zaal lopen richting Almelo is afhankelijk van de verkenning van de autosnelweg A35 tussen Wierden en Nijverdal.

Uitvoering.
Zoals aangegeven door de Regio Twente worden normen gebruikt waardoor de F35 in geheel Twente goed herkenbaar wordt.
Het tracé van de F35 is opgebouwd uit vier ‘bouwstenen’: de rode loper, de randen, de constructie en de voorzieningen.
•De rode loper is de continue lijn: het fietspad dat minimaal 4 à 4,5 meter breed is.
•De randen zijn de verticale bouwelementen die een duidelijke begrenzing aan de fietssnelweg geven, daar waar dat noodzakelijk is (veiligheid) of gewenst (herkenbaarheid). De randen bieden de mogelijkheid om alle losse elementen (verlichting, rustpunten, bewegwijzering, voorzieningen, beplanting etc.) in een heldere structuur te organiseren.
•Afhankelijk van de locatie en de inpassingsmogelijkheden ligt de fietssnelweg op maaiveld, talud of palen.
•Verlichting, bewegwijzering, rustpunten, informatieborden, fietsenstallingen etc. zijn de voorzieningen die het gebruik van de fietssnelweg veraangenamen. De keuze voor het type voorziening is afhankelijk van de mogelijkheden die de locaties bieden.
In Enschede is al een stuk fietssnelweg volgens deze bovenstaande norm gereed gekomen.

In Nijverdal ook, alleen dit stuk fietssnelweg over de Eversberg is zeker niet 4 meter breed.


Fietssnelweg F35 of fietspad?

Bij een minimale breedte van 4 meter zal er nog een extra stuk rood asfalt nodig zijn.
Hopelijk wordt de Piet Heinweg en de Bouwmeesterstraat direct ingericht als de Fietssnelweg F35 en niet als fietspad of fietsweg.


Fietssnelweg F35?