vrijdag 23 december 2011

Tunnelplan 137

Laatste slooppanden?

Het begin van het combiplan was de sloop van een aantal huizen in 2006.
Een op de hoek van de Piet Heinweg / de Joncheerelaan en verder het geboortehuis van Leo ten Brinke op de hoek van de Bouwmeesterstraat / de Joncheerelaan.
Het hoekhuis van de tandarts aan de Bouwmeesterstraat / Meyboomstraat moest ook wijken.
Dan achter het station een huis aan de Campbellweg en aan de Veenweg nog eens drie.
Als laatste een complete straat, de Steen van Ommerenstraat waarvan er nog maar 1 staat op de hoek met de Meyboomstraat met huisnummer 1.
Maar we zijn er nog niet zag ik vanmorgen, ook de panden Meyboomstraat 24 en 26 worden gesloopt.


Meyboomstraat

Bij het zien van deze van deze huizen moest ik denken aan de maximale hoogte van het tunnel dak.
Er werd van uitgegaan dat het beton dak nergens hoger komt te liggen dan 1,05 meter boven de dorpel van de woning Meyboomstraat 11.
Deze dorpel kon ik nergens vinden omdat dit huis allang gesloopt is en dus ook het controle punt.
Ter hoogte van Bouwmeesterstraat 32 is een puist op het tunnel dak te zien, waaronder de aanjaag ventilatoren komen om de uitlaatgassen van de auto’s weg te blazen die onder de Joncheerelaan doorrijden.


-------------------------------Puist-------------------------

Het hoogste punt of het hoogte punt van de tuinen van Nijverdal?de Jocheerelaan

vrijdag 25 november 2011

Tunnelplan 136

Erom of Eronder, tunnelplan van 1971 tot 2011

De krantenartikelen die ik al jaren verzamel over het “Tunnelplan” gaven mij altijd een algemeen beeld over de geboorte van het Combiplan.
Wanneer je de meer dan 1000 artikelen (http://www.tunnelplan.nl/29.htm) doorleest, valt het op dat er soms geen samenhang in de besluiten van de bestuurders is. Ook aan de hoeveelheid berichten (70er jaren 112 stuks, 80er jaren 73 stuks, 90er jaren 84 stuks en van 2000 tot 2010 wel 620 stuks) is te zien dat het plan soms op een klein vlammetje stond te pruttelen.

Toen het boek “Erom of eronder” van Peter de Noord gisteren bij mij op de deurmat lag, dacht ik na een avond lezen, wat is het toch jammer dat de pers maar een kant kan belichten en je de bestuurderskant maar moeilijk kan volgen.Vele artikelen en besluiten krijgen door dit boek nu een logische samenhang, veel herkenning maar ook verrassende nieuwtjes.
Het prachtige boek heeft een duidelijke indeling en leest erg gemakkelijk.
Het laat chronologisch alle (mis)stappen van het proces zien.

Maar we zijn er nog niet! Straks ligt het tunnelhuis in het zand en zal de inrichting en decoratie moeten plaats vinden. Veiligheid, rijsnelheid en doorrijhoogte een warm station maar ook de Tuinen van Nijverdal zijn belangrijke items. Of blijft Nijverdal in de toekomst een flessenhals wanneer de tunnel weer eens gesloten is?

Eronder is voor de snelle jongens die geen tijd hebben en naar Zwolle of Almelo scheuren.

Erom voor de mensen die genieten op een terras in een leefbaar en bruisend centrum van Nijverdal zoals Leo ten Brinke al in 1975 aangaf.

zaterdag 5 november 2011

Tunnelplan 135

Nieuw fietspad met oude geschiedenis op de Eversberg.

Op de Everberg is een nieuw fietspad gereed gekomen.
Vanaf de Everbergweg tot de oude oprit naar de voormalige havezate Eversberg ligt het rode pad parallel aan de nieuwe spoorlijn.

De meeste fietsers beseffen niet dat ze over een voor Nijverdal belangrijk historisch gebied rijden.Niet alleen woonde de Nijverdalse textiel fabrikant op de havezate Eversberg, maar veel vroeger leefden hier ook al mensen.
In 2008 zijn onder dit fietspad bij opgravingen, sporen van fundatiepalen van huizen en akkerland gevonden.Deze vondsten uit de vroege ijzertijd laten zien dat de Eversberg al erg lang in trek was bij bewoners.
Naast het water (de Regge) kun je goed zien waarom deze vroege Nijverdallers hier hoog en droog gewoond hebben.

Denk er eens aan wanneer je over dit nieuwe fietspad fietst.

zondag 9 oktober 2011

Tunnelplan 134

Uitkijken naar een uitkijkpunt.


Regelmatig vragen niet-Nijverdallers mij hoe het er voorstaat met de tunnel.
Met enige trots kan ik dan vertellen dat de fundatie is aangebracht en er begonnen is met het storten van de betonnen tunnelwanden.
Is er al wat te zien, is dan de volgende vraag, die ik dan met enige teleurstelling moet beantwoorden met , nou moeilijk.
Je kunt wandelend of op de fiets langs een hoge schutting gaan, waarachter het allemaal gebeurd.
Voor de lange bezoekers is het mogelijk net over deze schutting te kijken waarbij je uitgestrekt met de tenen in de hondenpoep staat en voor de kleinere bezoekers zijn gaten aangebracht waardoor je net niets kan zien.


Schutting met hondenpoeprand


Beschamend is dit bij een projectbedrag van meer dan 300 miljoen euro.
Mijn oproep om uitkijkposten van een wachthuisje met een informatiebord (zie tunnelplan 118) te plaatsen heeft het bij Rijkswaterstaat en de Gemeente Hellendoorn niet gehaald.
Ook vragen van de CDA fractie aan het college geven nog geen resultaat (luister maar naar het geluidfragment www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm ).
Wel hebben de bouwers voor eigen gebruik een hoog uitkijkplatform ter plaatse van de vroegere Steen van Ommerenstraat geplaatst.


Uitkijktoren voor bezoekers Rijkswaterstaat


Triest dat de belastingbetaler alleen mag uitkijken naar een uitkijkpunt maar verder niets ziet.

zondag 18 september 2011

Tunnelplan 133

Tunneldak toch onder de grond?

Begin 2002 begon de discussie over de hoogte van het tunneldak.
De buurtbewoners dachten dat een tunnel altijd onder de grond gemaakt wordt maar in Nijverdal bleek er toch een andere definitie van de tunnel te zijn.
Een maximale hoogte van 0,75 meter ofwel de tafelhoogte werd het.
De woordvoerster van de gemeente noemt in augustus 2002 een hoogte van het dak 1,2 meter boven het maaiveld, maar Rijkswaterstaat spreekt over 1,2 tot 1,7 meter.
Hierna moet bezuinigd worden en zal er een geluidscherm komen met een hoogte van 1,8 meter.
In september 2003 is er sprake van een hoogte van 10 tot 40 centimeter.
Bij het uitwerken van de plannen en de te verwachten kosten wordt er van uitgegaan dat de bovenzijde van het beton nergens hoger komt te liggen dan 1,05 meter boven de dorpel van de woning Meiboomstraat 11.
Op de tekeningen van de bouwvergunning is deze maat terug te vinden nl. 12,1 meter boven NAP.
Nu de bouw in volle gang is lijkt het dat de eerste plannen aangepast zijn.

In de nieuwsbrief van maart 2011 staat een tekening van de dwarsdoorsnede van het nieuwe station en zie je ook de tunnelbuizen. De treintunnelbuis heeft een totale hoogte van de bovenzijde van het dak tot op de onderwaterbetonlaag van 8 meter en de twee autotunnelbuizen een hoogte van 6,8 meter.
Tussen de onderwaterbetonlaag en de onderzijde van de autotunnelbuis was een laag vulzand gepland van 1,2 tot 1,5 meter.
Wanneer je nu vanaf de Meiboomstraat kijkt naar de werkzaamheden, kun je zien dat de betonvloer van de treintunnel op dezelfde hoogte ligt als de autotunnel.
Dus de autotunnel wordt 1,2 meter hoger en de maximale doorrijhoogte is hierdoor groter.Of de tunnel had toch onder het maaiveld kunnen liggen ??

zaterdag 13 augustus 2011

Tunnelplan 132Verplaatsing waterwegen.

Niet alleen de drukke rijksweg N35 door Nijverdal maar ook het riviertje de Regge wordt de komende jaren verplaatst.
Het plan De Groene Mal Fase 3 dat nu ter inzage ligt bij het Waterschap Regge en Dinkel geeft aan dat er een nieuwe hoofdgeul gegraven wordt ten oosten van de huidige rivier.
Nadat de fase 1 (de aansluiting op de Regge bij de atletiekbaan) en fase 2 (de aansluiting op de Regge en een nieuwe brug in de Wierdensestraat) al gereed zijn wordt nu fase 3 aangepakt.

De hoofdgeul stroomt straks onder de nieuwe EVERSBERG spoorbrug door en meandert dan met een waterbreedte van ongeveer 15 meter naar het noorden.
Op oude kaarten is te zien dat geprobeerd is de oude loop van de Regge te volgen.
Daar waar nu de Boskronkel afbuigt van de Regge naar de Eversberg komt een fiets en voetgangersbrug, de Bospadbrug, waarvoor Reggesteyn leerlingen al een paar jaar geleden enkele ontwerpen gemaakt hebben.


Tussen de rioolwaterzuivering en de Janettenberg ontstaat een natuurlijke smalle passage met hoge wanden.
Verder naar het noorden (achter het hoogspanning verdeelstation) sluit de nieuwe hoofdgeul aan op het deel van fase 1.
De huidige sloot met dichte begroeiing achter de rioolwaterzuivering geeft al een aardig beeld van hoe het er straks zal uitzien met diverse prachtige doorkijkjes.


De nieuwe Regge zal over een paar jaar een grote hoeveelheid water kunnen bergen en een natuurlijke plek voor planten, dieren en wandelaars worden.
.


(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl/groene.htm)

vrijdag 5 augustus 2011

Tunnelplan 131

Dat eigenwijze Nijverdalse water.

Deze week was het weer raak, voor de tweede keer de hele parkeergarage in het centrum onder water. Met hemelwater wel te verstaan terwijl de gehele ruimte overdekt is.

In de jaren 60 stonden de lage plekken in Nijverdal regelmatig onder water na een grote plensbui.
Vaak stond er in de Meijboomstraat (toen het diepste punt) een laag water, daar waar straks de ingang Oost van de Leo ten Brinke tunnel en het nieuwe station Nijverdal Centrum komt.
Een andere straat die veel overlast had van het eigenwijze Nijverdalse water was de Joncheerelaan. Toevallig straks naast de ingang West van de Leo ten Brinke tunnel.
De foto’s zeggen genoeg.De Grotestraat
De Joncheerelaan.

MeijboomstraatHoeveel van dat eigenwijze Nijverdalse water zou er nu in de tunnel kunnen lopen.
De hoogte kaart van de nieuwe N35 door de tunnel geeft aan dat bij Dalzicht de wegashoogte 30,544 meter is en bij de Meijboomstraat het diepste punt van de tunnel op 6,305 meter ligt.
Het station nog dieper n.l. 5,023 meter. Met een hoogte verschil van 25 meter wil het eigenwijze Nijverdalse water wel de berg afkomen.
Maar ook van de andere kant, bij de Regge ligt het wegdek op 10,651 meter, hebben we een hoogte verschil van 5 meter.
De afstand van Dalzicht tot de ingang West is ongeveer 1000 meter en van de ingang Oost (station) tot de Reggebrug ook 1000 meter. Met een breedte van 28 meter (2x2 rijweg +
dubbel spoor) krijgen we een oppervlak van 2000x28= 56000 vierkante meter.

Op 28 juli viel er 30 mm regen in een half uur tijd. (1 mm = 1 liter water per vierkante meter)
Dus op het combiplan kwam er 56000x30= 1680000 liter of 1680 kubieke meter.
Ter plaatse van het diepste punt bij de ingang Oost ( over 50 meter) zou er dan 1680/50x28=1,2 meter water staan.
Een wat technisch verhaal, maar dat is ongeveer tafelhoogte (standaard maat van Rijkswaterstaat).

Gelukkig zal dit nooit voorkomen omdat we kunnen vertrouwen op de nieuwe tunneltechniek (hopelijk beter dan in de parkeerkelder) en wordt het eigenwijze Nijverdalse water snel weggepompt.


(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

donderdag 14 juli 2011

Tunnelplan 130

De bodem ligt er nu (2).

Zoals al beschreven in Tunnelplan 129 waren er krimpscheuren ontdekt en gerepareerd in het onderwaterbeton van het nieuwe station achter de RK kerk.
Een stuk verderop aan de Bouwmeesterstraat kun je nu ook goed zien dat hier ook krimpscheuren ontstaan zijn.
Deze zijn later versterkt met stalen pennen die onder een hoek zijn aangebracht.Verder lijkt het er op dat er een beetje teveel beton gebruikt is want met machines wordt aan de bovenste laag gefreesd en gehakt zoals op de foto’s te zien is.
Dit is niet voor iedereen zichtbaar omdat de houten schutting net iets te hoog is, maar daar kon wel eens verandering in komen.
Aan de overzijde is een stellage gemaakt van steigermateriaal die er uitziet als een uitkijkpost.Misschien gunt Rijkswaterstaat ons toch een kijkje achter de schermen?


(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

vrijdag 24 juni 2011

Tunnelplan 129

De bodem ligt er nu

Vandaag was de bodem te zien, niet van de schatkist maar van het nieuwe station Nijverdal Centraal.
Een maand geleden is er gestart met het leegpompen van de bouwput waar straks het station moet komen achter de RK kerk.
Al snel bleek dat er een lekkage was in het vers gestorte onderwaterbeton en het grondwater daardoor naar boven borrelde.
Er werden twee lange krimpscheuren in het beton ontdekt waarna de bouwput weer snel gevuld werd met water om voldoende tegendruk te geven.
Duikers zijn direct begonnen deze krimpscheuren te repareren en na voldoende uithardtijd kon deze week het water uit de bouwput gehaald worden.
De trekankers waaraan straks de perrons van het station en de twee rijbanen van de N35 worden vastgemaakt zijn nu goed te zien.Vanaf de tijdelijke brug in de Meiboomstraat keken de toekomstige jonge gebruikers van het station in de diepte en hoorde je de opmerking “ papa daarom kost het ook zoveel” en “die pennen hebben ze veel te lang gemaakt”.Maar de bodem die ligt er nu.

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

woensdag 25 mei 2011

Tunnelplan 128

De ovonde Nijverdal.

Deze week was de aftrap met een informatiebijeenkomst over de verkenning naar de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden.
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg aanzienlijk te verbeteren wil men dit wegdeel omvormen naar een 2x2 autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
Rijkswaterstaat heeft de opdracht gekregen een verkenning te starten naar het opwaarderen van dit deel van de N35 met ondermeer ongelijkvloerse kruisingen.
Voor het Combiplan zou dat betekenen dat de kruising bij de Boersingel en bij de Baron van Sternbachlaan voorzien worden van viaducten.
Meedenken is de leus van Rijkswaterstaat en een mogelijke variant (de ArrY variant) kan zijn om Nijverdal toch een ovonde te geven.
Deze ovonde ter hoogte van de Baron van Sternbachlaan zou dan voorzien zijn van op en afritten naar de N35 en kan de al genoemde viaducten vervangen.

De ArrY variant.

Om het geheel wat duidelijker te maken staat hier een schets van het plan met in het noorden de aansluiting richting Kruidenwijk en de spoorlijn met het spoorviaduct, in het midden de ovonde Nijverdal met de N35 en in het zuiden de aansluitingen naar Nijverdal (Wierdensestraat) en het industrieterrein Groot Lochter (eventueel via de Gamma).
Ik ben geen wegen bouwkundige en weet niet wat mogelijk is, maar één troost, Leo ten Brinke was dat ook niet met zijn Tunnelplan in 1975.
De ArrY variant lijkt mij een leuke uitdaging voor de Leo ten Brinke Combinatie, extra werkgelegenheid en aantrekkelijk stukje meerwerk bij de ingang van Nijverdal.Situatie in mei 2011.
(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

maandag 16 mei 2011

Tunnelplan 127

Naam van de tunnel in Nijverdal ?

Afgelopen zaterdag dacht ik, zou de naam van de Tunnel onder Nijverdal nu al bekend zijn?
De nieuwe spoorbrug over de nevengeul van het riviertje de Regge in het plan de Groene Mal heeft in ieder geval al een duidelijke naam.
(zie foto's op www.tunnelplan.nl/tunnelplan/htm).

Van ver af is te lezen "EVERSBERG" met grote letters op de stalen groen/blauwe railing.
Kennelijk heeft Rijkswaterstraat al een keuze gemaakt voor de namen van de kunstwerken.

Of de railing aan het begin van de tunnel bij het nieuwe station Nijverdal Centraal en de railing bij de Joncheerelaan breed genoeg zijn voor de tekst "Leo ten Brinketunnel" kon nog niet bevestigd worden.

zondag 8 mei 2011

Tunnelplan 126

Het moet eerst slechter worden….

De kop van een krantenartikel uit het jaar 2000 laat zien:”Het moet eerst slechter worden”.
In het artikel wordt beschreven de chaos die ontstaat bij het NS-station, wanneer er onvoldoende fietsenstallingen zijn.
In 1973 was dit probleem niet aanwezig omdat je verplicht was je fiets bij de fietsenstalling aan de stationsstraat te stallen, uiteraard tegen betaling.
Voor mij altijd de reden om mijn fiets in een steegje naast de drukkerij aan de Grotestraat te plaatsen.
Daar heeft hij zeker 3 jaar mooi droog gestaan.
De laatkomers die de fiets ’s morgens op het laatste moment nog in de rijwielklemmen naast de ingang van het station stalden, kregen ‘s middags een beteuterd gezicht, bij de aanblik van wat er overgebleven was.
De foto’s laten zien hoe een plaatselijke kleine ondernemer er voor zorgde zijn klandizie op pijl te houden.
Deze week moest ik hieraan denken bij het zien van de situatie die ik aantrof bij het tijdelijke station Nijverdal West.
Ook hier niet voldoende stal mogelijkheden en daardoor weer chaos.
Het moet eerst slechter worden….. ook voor het nieuwe station Nijverdal Centraal in het centrum van Nijverdal.


(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

zaterdag 30 april 2011

Tunnelplan 125

Spoordijk.

Vanaf de Wierdense straat is de nieuwe spoordijk al duidelijk te zien.Voor het Combiplan is de spoorlijn Wierden – Nijverdal verplaatst naar het Noorden en kruist de nieuwe Baron van Sternbachlaan over het spoorviaduct Veenweg.
Een bosje met een paar dennen geeft nog de plek aan waar een paar jaar geleden nog een prachtige witte villa stond.De spoorlijn loopt verder richting Nijverdal en kruist straks het nieuwe fietstunneltje het Roetndakpad, genoemd naar een huis dat hier vroeger stond.
Een stuk verder staat de Eversbergspoorbrug over de nevengeul van het riviertje de Regge in het plan de Groene Mal met op de achtergrond de markante schoorsteen van de Nieuwe Bleek.
Op het laatste stuk tot het oude station ligt over de Regge de Konijnenbergspoorbrug die straks voorzien is van een dubbel spoor.
Via deze link ( http://www.youtube.com/watch?v=GPMgmtWOdFE ) is de spoordijk mooi te zien in vogelperspectief.

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

woensdag 20 april 2011

Tunnelplan 124

Gemiste kans.

Een gemiste kans zou ik zeggen.

Het is triest dat de beide glazen wachtruimten die op het perron 1 van station Nijverdal staan en erg geschikt waren voor een uitkijkpost langs het tunnel tracé in Nijverdal ( zie Tunnelplan 118) nu al vernield zijn.

Van de zeven ruiten in het wachthokje hebben er nu al twee barsten en gaten en zijn niet meer te gebruiken.De kans op vernieling was achter de RK kerk vele malen kleiner geweest omdat er hier veel meer toezicht is. (parkeerplaats en tijdelijke brug aan de Meijboomstraat).

Misschien is het nu nog mogelijk om van de twee vernielde wachthuisjes alsnog een prachtige uitkijkpost te maken ( zie ook Tunnelplan 118 ).(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

woensdag 16 maart 2011

Tunnelplan 123

Eerste testen met railbus.

ProRails heeft vergevorderde plannen om in Nijverdal een test uit te voeren met zogenaamde railbussen.
Nu minister Schultz van Haegen deze week de kamer geïnformeerd heeft dat het proces en de regelgeving rondom tunnelveiligheid herzien moeten worden, zal hierdoor de bouw van de combitunnel een verwachte vertraging van 8 tot 11 maanden krijgen.
Ook het treinverkeer door Nijverdal kan dan pas later opgestart worden.

Om te garanderen dat de ononderbroken treinverbinding Zwolle-Almelo eind 2012 weer aanwezig is, worden op dit traject een paar jaren railbussen ingezet.
Dit zijn bussen die zowel op de rails als ook op de weg kunnen rijden omdat ze voorzien zijn van banden en stalen treinwielen.De railbus, die in Duitsland al toegepast wordt, kan simpel van de rails rijden en zijn weg vervolgen via de straten.Om te controleren of deze bussen door het centrum kunnen rijden (ze zijn zwaarder en iets breder) zal eind week 13 een test uitgevoerd worden.
Twee bussen (een uit Zwolle en een uit Almelo) kruisen elkaar voor het Nieuw Dunant gebouw.
Voordat met de herinrichting van de Grotestraat begonnen wordt, komen hier de tijdelijke bus/trein haltes (Nijverdal Centraal).


(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

vrijdag 11 maart 2011

Tunnelplan 122

Eerste contouren spoortunnel zichtbaar.

In het westelijk deel van het combiplan zijn de contouren van de treintunnel al goed te zien.

Ook is de waterdichte betonvloer met de uitstekende trekankers al zichtbaar.Tot de Joncheerelaan is het nog een open bak die dan over gaat in een gesloten deel met een paar grote vierkante openingen in het dak voor de ventilatie.
Na de Meiboomstraat wordt de spoortunnel een brede open bak met twee perrons, het station Nijverdal Centraal met de veel besproken loopbrug.

Om ongeveer een idee te krijgen hoe het er uit zal zien, heb ik een foto van het perron van station Best gemaakt.
Hier ligt het perron ook deels in een open bak.
Na de van der Muelenweg kruipt het spoor weer omhoog tot het maaiveld om dan via twee nieuwe bruggen over het riviertje de Regge, Nijverdal te verlaten

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

maandag 28 februari 2011

Tunnelplan 121

Vertraging Tunnelplan.

Op de website is te lezen dat een politieke partij vragen gaat stellen tijdens de vergadering van de Commissie Grondgebied over een te verwachten vertraging van de openstelling van de Tunnel van 1 jaar.
Niet in 2013 zou de opening dan zijn maar in 2014.
Op zich heb ik daar geen moeite mee omdat dan de Gemeente Hellendoorn 1 jaar langer kan sparen voor het naambordje “Leo ten Brinke Tunnel” maar wie draait er op voor de kosten om mijn website www. Tunnelplan.nl een jaar langer in de lucht te houden?
(sponsoren kunnen zich bij mij melden).
En dat het lang kan duren hebben we gezien bij de Roer Tunnel en de Swalmen Tunnel in Limburg.
Nadat die tunnel in 2002 gereed gekomen was had men nog jaren lang plezier van de afsluitingen en ombouw van het veiligheid systeem.
Nu, in 2011 zijn de naweeën hiervan nog regelmatig voelbaar, vooral tijdens de vakantie periode.

Kijk ook even hier http://www.tunnelplan.nl/foto1.htm

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

zondag 13 februari 2011

Tunnelplan 120

Maquette van tunnelplan.

Nu alweer 36 jaar geleden was dit krantenartikel te lezen:
“Studio Pub heeft op de voorlichtingsavond in het Hervormd Centrum gisterenavond duidelijk de show gestolen.”
Voor hun tunnelplan bestond grote belangstelling. Ook de maquette die men in korte tijd gebouwd heeft, trok de aandacht.
Al is die dan misschien niet geheel op schaal, er is duidelijk te zien hoe men zich de tunnel in werkelijkheid voorstelde.


Leo bij de maquette in 1975.

Verder is te lezen:
“Als het tunnelplan haalbaar is, en dat is het beslist, vernamen we gisterenavond van een deskundige, dan moet worden afgewacht of de gemeente de ongeveer honderd miljoen gulden door het rijk en provincie gedekt kan krijgen.”


Grote belangstelling.

Honderd miljoen gulden toen en een kostenplaatje van inmiddels 200 miljoen euro is een erg groot verschil.
Een maquette of een duidelijk informatiebord van het tracé lijkt mij dan wel op zijn plaats.
Regelmatig spreek ik belangstellenden die mij vragen waarom er midden in Nijverdal een kanaal gegraven wordt.

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

zaterdag 29 januari 2011

Tunnelplan 119

Behelpen of berusten.

Nu de werkzaamheden aan het combiplan in volle gang zijn is het voor de inwoners van Nijverdal wel een tijdje behelpen.
Behelpen met de Noord-Zuid overgangen die voorzien zijn van tijdelijke bruggen totdat er een degelijke eindoplossing is.

Dat doet me denken aan het Gebouw van Christelijk Belang, later het Spoortheater, waar de volleybal wedstrijden gehouden werden in de theaterzaal.
Behelpen omdat deze zaal voor het speelveld net groot genoeg was, maar de toeschouwers die aan de randen zaten soms met de voeten in het veld stonden.
Ook hierin is voortgang bereikt met de latere sporthal aan de Thijmweg en het nieuwe prachtige sportcentrum met sporthal het Ravijn.


Het Spoortheater.
Voor het park op Nijverdal naast het nieuwe station Nijverdal Centraal zal het een tijdje behelpen zijn, maar dan kan er ook iets moois ontstaan.
Kijken naar de toekomst is beter dan alles afkraken en berusten.


Terras op Nijverdal(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

zaterdag 8 januari 2011

Tunnelplan 118

Uitkijkposten in park van Nijverdal.

Mijn idee om een aantal uitkijkposten te maken langs het tracé van het combiplan om ook de toeschouwers van de in aanbouw zijnde Leo ten Brinketunnel te laten genieten, is in november door het CDA raadslid Bertus Bannink overgenomen maar heeft nog geen reactie van B&W opgeleverd.
Waarschijnlijk zijn de kosten weer een struikelblok.


Recyclen lijkt de oplossing.
Hergebruik van de twee glazen wachtruimten die nu nog ongebruikt op het perron 1 van station Nijverdal staan.
Deze twee wachthuisjes kunnen zo tussen de houten schutting achter de RK kerk geplaatst worden met het doorzichtige veiligheidsglas richting bouwput.
Een groot voordeel zal zijn dat ook kleine kinderen en mensen met een rolstoel gemakkelijk de werkzaamheden kunnen bekijken omdat het glas tot op de vloer loopt.Ook hebben deze huisjes al een eigen verlichting (elektriciteit komt dan van de bestaande lantaarnpaal) en zijn voorzien van reclamepanelen die uitermate geschikt zijn om als informatiebord te dienen.
Een van de huisjes heeft zelfs een bankje zodat je kunt genieten van de vorderingen van de bouw van de Leo ten Brinketunnel en het nieuwe Nijverdalse park.


Mogelijke plek voor een huisje

Wanneer de tunnel en het nieuwe station Nijverdal Centraal dan gereed zijn kun je van hieruit prachtig kijken naar het verkeer op de N35 dat Nijverdal links laat liggen.
Of gebruik het huisje als stalling voor de grasmaaier, want wethouder ten Have wil graag gras op het tunneldak.

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)


Een impressie