woensdag 22 december 2010

Tunnelplan 117

Omleiding afgesloten.Zou de Omleiding of de Boskronkel afgesloten zijn volgens dit bord?In ieder geval is de Boskronkel weer vrij van sneeuw gemaakt en de opening van dit fietspad dat loopt van de Baron van Sternbachlaan via het bruggetje over de Regge tot aan de van der Muelenweg staat niets meer in de weg.
Over het terrein van Nijverdal ten Cate loopt parallel aan de vroegere Campbellweg een nieuw fietspad met aan beide zijden hekken.


De Boskronkel.De Boskronkel
Het Zwarte Pad in witte uitvoering


Met de opening van dit pad is de toeristische fietsverbinding die in het oosten vanaf Wierden via het Bolderpad en de Veenweg onze gemeente binnenkomt weer bereikbaar.
Over de Boskronkel, het Zwarte pad komen we dan in het centrum en via de Bouwmeesterstraat, de Piet Heinweg en het Goudzoekerspad in het westen verlaat deze verbinding onze gemeente weer.

Voor geïnteresseerden in de vorderingen van het Combiplan bestaat er de mogelijkheid om een wandel en fietsroute te volgen.
Het routekaartje met een duidelijke beschrijving van wat er onderweg te zien is, kun je gratis downloaden van de website http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm op de pagina fietsroute
Ook wordt er een stukje geschiedenis beschreven over het ontstaan van dit plan en een uitleg gegeven bij markante punten.
De start is in het centrum van Nijverdal op de parkeerplaats achter de RK-kerk en na een mooie tocht zal hier ook het eindpunt zijn.
Je kunt kiezen tussen een lengte van 7 km (westelijk deel), 10 km (oostelijk deel) of 17 km ( de gehele route).


. Het Goudzoekerspad

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

zondag 5 december 2010

Tunnelplan 116

Overdekt station..


Nadat de gelden beschikbaar waren en het station Nijverdal definitief verplaatst kon worden naar het centrum (station Nijverdal Centraal), zijn de plannen meerdere malen veranderd.

-Begonnen werd met een station voorzien van een eilandperron.
Op dit perron was, zoals te zien is op de tekening, plaats voor veel groen (bomen).
-Om de kosten te drukken moest het station minder breed worden en werd er gekozen voor twee afzonderlijke perrons. De treinen rijden dan niet meer in een bocht om het perron.
Het nadeel kan straks wel zijn, dat sommige treinen op volle snelheid door Nijverdal denderen (ze kunnen rechtdoor rijden) en niet meer stoppen.
-Hierna werden de plannen om een fietsenstalling ondergronds te maken (zoals in Zutphen) naar de prullenbak verwezen.
-Het dieptepunt was wel om een halve brug aan te brengen naar het centrum.

Maar we zijn er nog niet.
Ook al heeft het station straks geluidabsorberende wanden, de naastliggende tunnelbuis met autoverkeer richting Zwolle zal veel lawaai maken.
Bij een groot verkeersaanbod zijn de 4 aanjaagventilatoren (totaal 16 stuks) bij de noordelijke tunnelingang ook goed hoorbaar op het perron (geluiddruk van 92 dBA).
Hoe hoog de geluidschermen tussen de weg en het station en tussen de weg en het nieuwe park worden, weet ik nog niet.

Misschien toch een suggestie de geluidschermen om te buigen over het perron, waardoor het station deels overdekt kan worden.
De opmerking die gemaakt is in Tunnelplan 53 ( http://nijverdal.blogspot.com/2008_03_01_archive.html ) lijkt dan werkelijkheid te worden en minder een 1 april grap dan in eerste instantie gedacht.Ook zou hier over de weg een overkapping aangebracht kunnen worden (Rijkswaterstaat rapport IPL-5b Luchtkwaliteit, overkappen van tunnelmonden) waardoor de geluiddruk en de luchtkwaliteit verbeterd kunnen worden.Vooral bij een dominante Noord-West windrichting.

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

woensdag 24 november 2010

Tunnelplan 115

Van hoog naar laag.

Vanaf de berg bij Dalzicht heb je een prachtig overzicht op het werkterrein van de toekomstige Leo ten Brinke tunnel.Bij het tijdelijke station Nijverdal West worden de eerste planten tegen het hek van het Ravijn al aangebracht om te zorgen voor een groene aankleding in de lente.
Een stukje verder is het eerste beton al gestort voor de spoorbedding van de trein en aan de Piet Heinweg worden op twee drijvende pontons met boormachines de ankers voor de tunnelvloer al aangebracht.Deze ankers zorgen er voor dat het onderwater beton van 1 meter dik straks niet door het grondwater naar boven gedrukt wordt en er een vlakke basis ontstaat voor de toerit naar en de vloer van de tunnel.Ter hoogte van de Joncheerelaan staat op een ponton een grote graafmachine.
Deze zuigt net als een stofzuiger het met water losgemaakte zand van 6 meter diepte op en perst dit via een pijpleiding richting de van der Muelenweg.
Controle van dit werk wordt onderwater gedaan door duikers die, als je goed luistert kunt horen ademen.Aan de van der Steen van Ommerenstraat zijn nu bijna alle huizen gesloopt.
Waar straks het nieuwe station Nijverdal Centraal komt achter de RK-kerk drijft nu ook een ponton met een graafmachine.Acher het huidige station Nijverdal Oost zijn mannen druk in de weer om het (tijdelijke) fietspad de Boskronkel voor het einde van het jaar gereed te krijgen en waardoor er weer een deugdelijke fietsverbinding naar de Kruidenwijk ontstaat.
Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

woensdag 3 november 2010

Tunnelplan 114

Het begin of het einde van een straat.

In 1946 kreeg Nijverdal een nieuwe straat langs de spoorlijn.
Deze straat kreeg de naam van een man die burgemeester was in de gemeente Hellendoorn van 1925 tot 1937.
Mr. Leonardus Cornelis van den Steen van Ommeren (1884-1937) stierf na een langdurige ziekte.
De van den Steen van Ommerenstraat werd in 1947 officieel geopend door de vrouw van de toenmalige Commissaris van de Koningin van Overijssel.

Jarenlang woonden hier de bewoners met veel plezier totdat er door de komst van de tunnel enige onrust ontstond.
Onzekerheid over een open tunnelbak of een geluidscherm voor de deur, totdat de wethouder de zekerheid gaf dat het bouwwerk niet verder boven het maaiveld uit zou steken dan de hoogte van een tafel.
Echter de tafels bij Rijkswaterstaat hadden een variabele hoogte van 1,2 tot 1,7 meter!

Eind 2002 horen we de kreet “Yes, we hebben ‘m” waarmee waarschijnlijk bedoeld werd dat de tunnel er komt.
In 2003 wacht een meerderheid van de bewoners op een “ mirakels” goed bod van de gemeente en in 2006 zijn 18 van de 20 huizen verkocht.
Om de investering van 5,3 miljoen euro terug te krijgen, is het terrein voor 5 miljoen te huur.
De bewoners krijgen meer licht in huis door de kap van de eiken en horen dat alle 33 woningen begin 2010 gesloopt worden.
De laatste woning is in oktober 2010 gekocht door de gemeente en direct hierna is begonnen met de sloop.
De vraag is nu wat heeft dit allemaal gekost en wat krijgen we ervoor terug.

Een Nijverdalse tuin of toch een nieuwe straat, de Mr.L.C. van den Steen van Ommerenstraat.


Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

vrijdag 22 oktober 2010

Tunnelplan 113

Spoorloods, spoorloos.

Nijverdal kreeg in het jaar 1873 niet alleen een nieuw station maar ook een spoorloods.
Deze loods bevond zich tussen het station en de van der Muelenweg ( toen de Oude Markt).
De spoorwagons werden aan de ene zijde van dit gebouw gelost via grote deuren en aan de andere zijde konden de expediteurs met vrachtwagens de goederen halen en brengen.
Een lange periode werd dit gedaan door de firma van Gend en Loos.Wie kent niet de hobbelige weg die langs dit markante gebouw liep met als oorzaak dat ik meerdere lekke fietsbanden per jaar kreeg.
Wanneer je ’s morgens op tijd op het station moest zijn was dit de enige “snelle” weg.
Op de gevel stond in grote letters Nijverdal, een paar jaar later Hellendoorn-Nijverdal en toen weer Nijverdal.
De laatste jaren was de naam van de huurder, Drukkerij-Reprofot aangebracht. Ook heeft er nog een lijstenmaker onderdak gehad.
Hierna is het gebouw in verval geraakt maar kreeg het na de sloop een tweede leven.

De spoorloos verdwenen houten kapspanten en deuren zijn na enige vertraging (uitstellen van de bouwvergunning) her gebruikt voor een spoorrestaurant.
De loods is nu weer in volle glorie te bewonderen midden in het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Hieronder foto’s van de loods die ik heb kunnen vinden.
Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

woensdag 6 oktober 2010

Tunnelplan 112

Van stationsgebouw via wachtruimte naar een open halte.

Op 1 januari 1881 kwam Nijverdal in het bezit van een groot openbaar gebouw dat bestond uit een postkantoor met dienstwoning (het oostelijke deel) en een station met dienstwoning (het westelijke deel).
Dit station was jarenlang een belangrijk knooppunt vooral toen na de tweede wereld oorlog Nijverdal een toeristisch centrum van de eerste orde werd.
Zaterdags was het een komen en gaan van toeristen op het station en een aan en afvoer van honderden fietsen zo is te lezen.
De naam station Hellendoorn-Nijverdal werd in 1910 gewijzigd in station Nijverdal-Noord en later in station Nijverdal.
In 1971 wordt 30 meter verderop een wachtruimte gebouwd door de plaatselijke aannemer H.Podt en Zn. voor een bedrag van 160.862,- gulden, het huidige station.
25 jaar later worden de treinreizigers uit deze wachtruimte gedreven omdat er een Wizzl- winkel in komt. De 861 oude fietsenstalplaatsen die naar Reggesteyn gaan worden vervangen door moderne overdekte uitvoeringen.
En nu komt er een nieuwe open halte vlak voor de tunnel, Station Nijverdal-Centraal.
De bouwkosten zijn € 4,5 miljoen die ondermeer betaald worden uit het rioleringsfonds ( € 286.000) en het bedrag dat Rijkswaterstaat betaald heeft voor de compensatie van het kappen van 240.000 m² bomen langs het tracé ( € 257.392 ).

Deze open halte zal zeker extra toeristen trekken want die komen toch voor de frisse lucht en niet voor een comfortabel stationsgebouw met directe toegang tot het centrum, niet?
Zo’n 130 jaar geleden was men wel in staat een station te combineren met een andere openbare toepassing.


Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

zondag 19 september 2010

Tunnelplan 111

Zoek een woord met ph in het midden......

Tijdens de presentatie van het schetsontwerp voor de stations omgeving Noord moest ik denken aan dit woord met PH in het midden.

De eerste schetsen waren weer aangepast (versoberingen) omdat er minder geld beschikbaar was.

Het aantal parkeerplaatsen en het aantal stallingen voor fietsen aan de Noordzijde zijn gelijk gebleven maar de ambitieuze plannen om de fietsen onder de grond te brengen zoals het bijvoorbeeld in Zutphen gedaan is, kunnen we vergeten.

De centrale brug over de snelweg A35 van het station Nijverdal Centraal naar het centrum van Nijverdal lijkt ook niet door te gaan door geldgebrek.

Wat een prachtige entree moest worden over de stations promenade, door de groene oase van het nieuwe park aan de Zuidzijde, wordt nu een fietspaadje richting Grotestraat.

Te lezen is dat voor het deel van deze centrale brug over de A35 nog een externe financiering nodig is ( we praten over een voetbrug met een lengte van 6 meter) en mocht het niet lukken de constructie aangepast wordt om dan later alsnog dit deel te kunnen plaatsen.

Nou er is een simpele oplossing, maak er een automatische tolbrug van.Een ophaalbrug die te passeren is wanneer er 1 Euro in geworpen wordt. De brug kan hierna gesloten blijven wanneer deze met tolgelden betaald is en Nijverdal krijgt hierdoor ook een landelijke primeur.

Het ophalen van externe gelden is dan niet meer nodig.

woensdag 15 september 2010

Tunnelplan 110

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet…..

Bij het lezen van een mail in juni moest ik aan dit liedje van kinderen voor kinderen denken.
Het stond er echt, ik was de gelukkige winnaar van een prijs, een volledig verzorgd lang weekend naar Valencia in Spanje.

Vaag kon ik mij nog herinneren dat er bij een mailing van het bedrijf MCA in januari een prijsvraag stond.
Maar het werd mij goed duidelijk toen Eg mij de prijs ( zie http://www.weekendvalencia.nl ) overhandigde.
Bij het doorlezen van het boekje 100% Valencia begon het bij ons al wat te kriebelen

Zaterdag 11 september zijn Margret en ik vertrokken met de trein naar Schiphol en na een vlucht van 2 ½ uur stonden we al om 14.00 uur op het vliegveld van Valencia bij een aangename temperatuur van 30 graden.
Toen met de taxi naar het hotel Melina Plaza midden in het hart van de stad.

Direct werd bij het begin, van de eerste wandeling uit het boekje, al duidelijk dat Valencia erg veel te bieden had.
Het oude gedeelte van stad gaf vele mooie doorkijkjes en de smalle straten zagen er kleurrijk uit. Het viel op dat, in tegenstelling met andere Europese steden, het er erg schoon was, zelfs in de kleinste steegjes.
Ook veel groen in de grotere straten waar in het midden prachtige voetpaden met bankjes voor de wandelaars zijn.
Zo’n 50 jaar geleden is de rivier die midden door de stad loopt afgedamd en via een kanaal buiten om geleid.
De brede rivierbedding werd niet gebruikt als snelweg maar er ontstond een prachtige slingerende tuin waar wandelaars en fietsers rustig kunnen vertoeven.
Opvallend was dat er in dit gebied veel gezinnen waren met kinderen en om de paar honderd meter was er wel een speeltoestel te vinden en overal bankjes.
En nergens kruisingen met wegen omdat de bruggen nog steeds in het zand staan.
Na een prachtige wandeling waren we toegekomen aan een late lunch (de Spanjaarden lunchen zo wie zo erg laat).

Voor we het merkten stonden we in een restaurant met allerlei lekkere dingen.
En omdat ons Spaans niet al te best is probeerden we het in het Engels.
De bediening had er geen moeite mee en bij navraag bleek ze een Zweedse vader en een Italiaanse moeder te hebben, internationaal dus.
Toen het donker geworden was hebben we de stad verder bekeken. In de avond ziet het Centrale station midden in de stad er echt sprookjesachtig uit en is de moeite waard te bezichtigen.
Ook ’s avonds heerst er nog een aangename temperatuur wat direct vraagt om te eten op een terras. Om 23.00 uur zaten we achter een lekkere Anglerfish met een goed gekoelde frisse witte wijn, de eerste dag kon niet meer stuk.
Zondag begon met een uitstekend ontbijt en buiten was het al weer 30 graden.
De drukke straat voor ons hotel was ineens erg rustig. Opeens zagen we een Nederlands en een Italiaans team midden op straat staan terwijl het Wilhelmus van Orange klonk.
De straat was veranderd in een speelveld alleen je kon niet zien wat er gespeeld werd.
Navraag bij een van de Nederlandse spelers leerde ons dat het hier ging om de Europese kampioenschappen Pelote (nooit van gehoord). Het is een soort kaatsspel en ons land draait in Europa goed mee.
Maar we gingen verder en liepen de 2e wandeling uit het boekje. Deze liet het moderne Valencia zien. Echt imponerend is het operahuis Palau de les Arts. Maar dat kun je niet vertellen dat moet je zelf zien. De gebouwen die er achter staan zijn even imposant.
En overal bankjes waar je in de zon kunt genieten.

Op een terras waarschuwde de ober dat het meer dan 45 minuten kon duren voordat wij onze paella kregen geserveerd want dat moesten we natuurlijk wel proberen. Met alweer een glas goed gekoelde frisse witte wijn was dat voor ons geen straf.

Maandag morgen na het ontbijt haalde Jorge ons op van het hotel.
Even buiten de stad achter de trainingsvelden van de voetbalclub Valencia staat het moderne bedrijf Power Electronics waar David ons een interessante rondleiding gaf. Men bood ons een lunch aan, alleen het probleem was dat er om 14.00 uur nog geen enkel restaurant open was.
Na wat telefoontjes ging het restaurant een kwartier eerder open en konden we genieten van een opmerkelijke lunch.

De tegenstelling was groot toen we een paar uur later weer in Nederland kwamen, van zonneschijn en 30 graden naar regen en amper 16 graden, maar dit geweldige reisje neemt niemand ons meer af.


En dan komt natuurlijk direct de vraag naar boven, wat heeft dit met het Tunnelplan te maken?
Niets dus, maar wel leuk voor ons!!
Volgende keer dus weer een normale Tunnelplan.

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

zaterdag 21 augustus 2010

Tunnelplan 109

Van bewaakte overweg naar distance control.

Wanneer in 2013 de Leo ten Brinke tunnel in Nijverdal geopend wordt zijn er geen spooroverwegen meer in de gemeente Hellendoorn.
De laatste overgebleven spooroverweg in de Kruidenlaan is dan vervallen en vervangen door een fietstunnel.

Dat was vroeger wel anders.
Bij de aanleg van de spoorlijn in de vorige eeuw door het Ravijn en door Nijverdal moest er veel zand verplaatst worden richting Wierden.
Dit wordt nu nog een keer opnieuw gedaan voor de aanleg van de tunnel.

De NS had in Nijverdal een groot aantal bewaakte overwegen, niet alleen met overwegbomen maar ook met huizen gebouwd.
Aan de kopse kant van deze witte huizen waren hele grote cijfers aangebracht.
Op de kaart zijn deze huizen goed te herkennen.


Kaartje met overweg huizen
Aan de Klinkenbeltweg het huis met nummer 21.


Huis met nummer 22

Aan de Joncheerelaan het huis met nummer 22.
Aan de van der Muelenweg het huis met nummer 23.


Huis met nummer 24

Tussen het station en de Reggebrug het huis met nummer 24.
Aan de Eversbergweg het huis met nummer 25.


Huis met nummer 25

Aan de Veenweg het huis met nummer 26.


Huis met nummer 26


Op een na zijn alle huizen in de loop der tijd afgebroken, alleen het huis aan de Veenweg/Bolderpad staat er nog.
Als je goed kijkt kun je het nummer 26 nog onder de nieuwe witte verflaag door zien schijnen.

Bij het nieuwe tunneltracé worden straks geen huizen gebouwd voor de bewaking, de controle vindt dan plaats in een centrale, 80 kilometer verder op met bewakingscamera’s.


Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

vrijdag 6 augustus 2010

Tunnelplan 108

Hakhout of groene long.

Nu alle tunnelbouwers op vakantie zijn is er weinig activiteit langs het tunneltracé.
Het terrein ligt er kaal en verlaten bij en het zal nog wel een paar jaar duren totdat het tunneldak is ingericht met nieuw groen en bomen.

Dan komt direct de vraag naar boven hoeveel kaalslag is er geweest en waar komt dan de herplant van bomen.
Als burger kan de gemeente u een herplant plicht opleggen wanneer er onvoldoende bomen overblijven of wanneer het gaat om een waardevol exemplaar.
De provincie kan dan nog voorschrijven dat er meer oppervlak herplant moet worden dan er gekapt is (de Boswet).

Met Google maps is het gemakkelijk om vanuit een vogelperspectief het tracé te bekijken en te zien welke bomen moesten wijken.
Op de pagina http://www.tunnelplan.nl/bomen.htm is met rode lijnen aangegeven waar deze zijn gekapt en om hoeveel vierkante meters bos het gaat.
Bij elkaar is dat zo’n 240.000 vierkante meter waarvan 74.000 vierkante meter binnen de bebouwde kom.
Op het kaartje is met rood aangegeven waar de bomen stonden op het tracé.
Het blauwe vierkant geeft het totaal aan ( 490 m x 490 m) geplaatst midden in Nijverdal en het groene vierkant geeft de hoeveelheid bos aan binnen de bebouwde kom.
Het wordt een uitdaging om een plek te vinden binnen de kom en misschien moet het Beeldkwaliteitplan van Nijverdal wel wat groener worden.
Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

woensdag 21 juli 2010

Tunnelplan 107

Geen donker tunnelgat maar een vrij en open vergezicht.

Toen ik deze week de straat inreed waar ik geboren ben, gaf het verkeersbord aan dat de Karel Doormanweg een doodlopende straat geworden was.
Aan het bord was te zien dat de letters W, E en G niet meer in de letterbak van de verkeersbordenmaker waren en hij creatief met andere letters een oplossing gevonden had.Op de kruising met de Piet Heinweg sloeg de schrik mij om het hart.
Was Noord- en Zuid-Nijverdal opeens gedeeld met een houten schutting net als vroeger Oost- en West-Berlijn met een hoge muur voorzien van prikkeldraad?
Kunnen de werkzaamheden aan de tunnel van de komende jaren het daglicht niet meer verdragen en waarom noemen de ondernemers van de Joncheerelaan hun straat al “achter de tunnel” alsof het een achterbuurt zou worden?Openheid en transparantie lijken hier op zijn plaats.

Een prachtig voorbeeld was een paar jaar geleden te zien in het Limburgse dorpje Swalmen waar een verkeerstunnel voor de A73 aangelegd werd.
Langs het tracé waren hier op een aantal plaatsen uitzichtpunten gemaakt boven op een container of het dak van een directiekeet.
Vanaf deze met een trap bereikbare plekken, had men een ruim overzicht van de werkzaamheden, waarbij op een duidelijk paneel meer achtergrondinformatie gegeven werd.
Misschien een suggestie om ook in Nijverdal (bv. achter de RK kerk) een uitzichtpunt te maken zodat de werkzaamheden aan de Leo ten Brinke tunnel en het nieuwe station Nijverdal Centraal de komende jaren goed te volgen zijn.

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm