maandag 25 juni 2012

Tunnelplan 144


 


Oude en nieuwe bruggen.

Moeilijk te ontdekken maar de bouw aan de nieuwe Rijksweg N35 of A35 gaat gewoon door.

Ten zuiden van de spoorbrug met de mooie naam EVERSBERG is begonnen met de voorbereidding van de aanleg voor een dubbele verkeersbrug. Deze brug zal de nieuw te graven Regge kruisen in het plan de Groene Mal 3.


Het waterschap Regge en Dinkel zal deze zomer beginnen met de aanleg van de meanderende nevengeul. Getracht wordt de oude loop (voor zover deze nog te vinden is) te volgen langs de Eversberg en dan achter de riool waterzuivering via de rand van de Jeannettenberg weer aan te sluiten op de oude Regge.(zie ook de pagina http://www.tunnelplan.nl/groene.htm )

In 2005 en in 2008 werden op de Eversberg en in het Regge dal archeologische vondsten gedaan. In de omgeving van de spoorbrug zijn zelfs resten van een potbeker uit het Laat-Neolithicum/Vroege Bronstijd gevonden met wat scherven, vuursteen en enkele houten staken uit dezelfde periode.

Moeilijk te ontdekken, maar misschien waren ver voor onze jaartelling hier ook al bruggenbouwers.