zondag 15 juli 2012

Tunnelplan 146


Traverse of loopplank?


In een krantenartikel uit de TC Tubantia van 6 januari 2011 is te lezen dat voor de herinrichting van de zuidelijke stationsomgeving toen een slordige 4,2 miljoen nodig was.


De provincie Overijssel kwam met 5 ton over de brug en Rijkswaterstaat met 4 ton. Tijdens een inloopbijeenkomst benadrukte wethouder Beintema dat de verlenging van de voetgangersbrug zo’n 550.000 euro kost en de rest gebruikt wordt voor de inrichting van de zuidkant (het park op Nijverdal).

Deze week vroeg ik mij af wat de burgers nu krijgen voor deze 550.000 euro bij het intakelen van het stalen frame van de traverse. Het gaat over een brug deel dat de twee rijbanen van de N35 kruist over een lengte van ongeveer 15 meter en bestaat uit vier kokers met daaraan vijf dwarsliggers. Hierop een loopdek en aan beide zijden een leuning.

Van het deel over het station zijn al prachtige plaatjes waarop te zien is dat er een doorzichtige overkapping aangebracht wordt om droog de perrons te kunnen bereiken. Echter het is ook duidelijk te zien dat het traverse deel over de N35 geen overkapping heeft.


Nu besloten is een fietsenstalling ook aan de zuidzijde (buiten de parkgrens) te plaatsen komen er veel meer treinreizigers vanuit het zuiden. Navraag bij Pro-Rail leert dat er geen overkapping komt vanaf de fietsenstalling tot het station.


Een gemiste kans omdat nu de gemeente Hellendoorn ook de kosten moet dragen van het ijsvrij houden van dit traverse deel?

Wordt de in de eerste ambitieuze plannen genoemde overdekte “nettentraverse” nu toch een “loopplank” ?

maandag 9 juli 2012

Tunnelplan 145



Hoelang nog overlast?

Dodelijke ongevallen, overlast van de bouw, onzekerheid wanneer wordt beslist.

Enige opmerkingen die ik in de zaal om mij heen hoorde tijdens de toelichting van de stuurgroep “ Verkenning N35 Nijverdal Wierden” op 9 juli in Wierden.

Wanneer ik het goed begrepen heb, was de eerste ambitie om voor 60 miljoen een vlotte verbinding tussen Nijverdal en Wierden aan te leggen. De stuurgroep begon met 80 miljoen en na een jaar onderzoek komt men met een kostenplaatje van 140-160 miljoen. Daarvoor heb je een stroomweg met 2x2 rijstroken en 2 viaducten in Nijverdal, 1 in Wierden en een tunneltje voor de Vossenbosweg, daar waar nu een gelijkvloerse kruising is met verkeerslichten. Het ecoduct met fietstunnel valt buiten deze raming.

Maandag avond werd verteld dat door de twee viaducten in Nijverdal te schrappen en door al gronden te verwerven voor de 2x2 rijstroken die aansluiten op het combiplan de kosten naar 80 miljoen gebracht kunnen worden.

Veiligheid en overlast.

Door dit te doen blijft er in Nijverdal een onveilige situatie door deze ongelijkvloerse kruisingen en de mensen die in de buurt van deze kruisingen wonen hebben nog jarenlang overlast.

Een simpele rekensom leert ons dat de twee viaducten in Nijverdal dus samen minimaal 60 miljoen moeten kosten.

De oplossing lijkt dan ook direct te beginnen met de aanleg van de 2 viaducten in Nijverdal, het ecoduct, het tunneltje en het viaduct in Wierden. Aan de weg doen we niets (80 km weg) en we krijgen er voor terug een veilige weg die alle kunstwerken heeft voor de toekomst en minimale overlast voor omwonenden.

Wordt de verkeersdruk hoger kunnen altijd nog de gronden gekocht en 2x2 rijstroken asfalt gedraaid worden.

1 jaar overlast voor de bouw van 3 grote kunstwerken, veiligheid en geen onzekerheid !!