maandag 9 juli 2012

Tunnelplan 145Hoelang nog overlast?

Dodelijke ongevallen, overlast van de bouw, onzekerheid wanneer wordt beslist.

Enige opmerkingen die ik in de zaal om mij heen hoorde tijdens de toelichting van de stuurgroep “ Verkenning N35 Nijverdal Wierden” op 9 juli in Wierden.

Wanneer ik het goed begrepen heb, was de eerste ambitie om voor 60 miljoen een vlotte verbinding tussen Nijverdal en Wierden aan te leggen. De stuurgroep begon met 80 miljoen en na een jaar onderzoek komt men met een kostenplaatje van 140-160 miljoen. Daarvoor heb je een stroomweg met 2x2 rijstroken en 2 viaducten in Nijverdal, 1 in Wierden en een tunneltje voor de Vossenbosweg, daar waar nu een gelijkvloerse kruising is met verkeerslichten. Het ecoduct met fietstunnel valt buiten deze raming.

Maandag avond werd verteld dat door de twee viaducten in Nijverdal te schrappen en door al gronden te verwerven voor de 2x2 rijstroken die aansluiten op het combiplan de kosten naar 80 miljoen gebracht kunnen worden.

Veiligheid en overlast.

Door dit te doen blijft er in Nijverdal een onveilige situatie door deze ongelijkvloerse kruisingen en de mensen die in de buurt van deze kruisingen wonen hebben nog jarenlang overlast.

Een simpele rekensom leert ons dat de twee viaducten in Nijverdal dus samen minimaal 60 miljoen moeten kosten.

De oplossing lijkt dan ook direct te beginnen met de aanleg van de 2 viaducten in Nijverdal, het ecoduct, het tunneltje en het viaduct in Wierden. Aan de weg doen we niets (80 km weg) en we krijgen er voor terug een veilige weg die alle kunstwerken heeft voor de toekomst en minimale overlast voor omwonenden.

Wordt de verkeersdruk hoger kunnen altijd nog de gronden gekocht en 2x2 rijstroken asfalt gedraaid worden.

1 jaar overlast voor de bouw van 3 grote kunstwerken, veiligheid en geen onzekerheid !!

Geen opmerkingen: