maandag 22 december 2008

Tunnelplan 73
Tunnel voor tijdelijk gebruik.

Een stalen loopbrug moet het straks mogelijk maken het tijdelijke NS station Nijverdal West in het Ravijn te bereiken.
Van december 2009 tot december 2012 is er namelijk geen treinverkeer meer mogelijk in Nijverdal.
De trein van en naar Zwolle zal dan stoppen op station Nijverdal West.
Voetgangers kunnen dan via een tijdelijke loopverbinding van de nieuwe parkeerplaats aan de Grotestraat (achter het RK kerkhof) naar het perron in het Ravijn lopen.

Deze loopverbinding bestaat uit: 3 taludtrappen (voor een hoogteverschil van 7,5 meter), een tunnel van 17 meter, een loopbrug van 36 meter en 2 trappen (voor een hoogteverschil van 5 meter) die achter het perron uitkomen.
De tunnel (een Multi Plate Duiker van 17 meter) met een breedte van 4,2 meter en een hoogte van 3,5 meter zorgt ervoor dat de werkzaamheden aan de N35 gewoon door kunnen gaan omdat deze onder de bouwweg loopt.

Niet alleen voor de treinreizigers is deze loopbrug interessant maar ook voor de Nijverdalse wandelaars die straks vanaf dit uitkijkpunt een prachtig overzicht hebben van de werkzaamheden aan zowel het tunneltracé als de bouw van het nieuwe zwembad het Ravijn.

(Te laat echter voor de badmeester die in de jaren zestig elke dag het talud op moest klimmen om zijn huis aan de Grotestraat te bereiken)

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/


woensdag 3 december 2008

Tunnelplan 72Trein over een onbewoond eiland in Nijverdal.

De treinreiziger die nu van Almelo naar Zwolle reist, komt Nijverdal binnen via een oude spoorbrug over het riviertje de Regge.

De komende jaren zal dit door het aan te leggen Combiplan veranderen.
Ter hoogte van het Bolderpad in het Wierdenseveen komt een nieuwe hoge spoordijk met een spoorviaduct over de Baron van Sternbachlaan.
Na de Kruidenlaan en de plaatselijk afgegraven Eversberg loopt het spoor verder over een nieuwe spoorbrug in de Regge vallei.
Deze spoorbrug kruist de nieuw te graven nevengeul van de Regge (deel van de Groene Mal) en komt uit op een eiland met een spoorwissel.
Op dit eiland splitst de spoorlijn zich in tweeën (dubbelspoor) en kruist hierna de hoofdgeul van de Regge.
De treinreiziger reist dan nog een kilometer door Nijverdal om het nieuwe station, Nijverdal Centraal, in het centrum te bereiken.
Terug in de bewoonde wereld.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/

zondag 30 november 2008

Tunnelplan 71

Archeologische middag op de Eversberg.
Een impressie van deze dag, waarbij archeologen een duidelijke uitleg gaven van de sporen in het zand en de gevonden voorwerpen.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/arch.htm
zondag 23 november 2008

Tunnelplan 70

Winterse taferelen.

Enige winterse foto’s van de huidige situatie langs het Combiplan.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/.

woensdag 5 november 2008

Tunnelplan 69

Oudste boerderij van Nijverdal gevonden.

Archeologen hebben op de Eversberg resten van een oude boerderij gevonden.
In de gele stuifzandlaag is nu goed de plattegrond van deze nederzetting te zien, waarschijnlijk uit de Steentijd, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.
De donkere paalsporen geven duidelijk de omvang van deze redelijk grote boerderij weer.
Ook zijn een aantal potscherven en vuurstenen werktuigen gevonden.

Nu bijna alle bomen voor het combiplan hier gekapt zijn kun je je beter voorstellen hoe het hier er uitzag in de Steentijd.
Huisnummers waren er toen nog niet al doet het bordje vermoeden dat deze boerderij op nummer 1 stond.
donderdag 30 oktober 2008

Tunnelplan 68


Nieuwe kijk op Nijverdal

Na 3 weken vertoeven in de dorre woestijn van New Mexico was het bij thuiskomst in Nijverdal wel even schrikken.
De herfst was ingetreden en het blad van de boom.
Niet alleen het blad maar ook de bomen langs de spoorlijn waren gevallen voor het Combiplan.
Nu is al duidelijk zichtbaar waar straks de nieuwe spoorbaan, het station in het centrum en de nieuwe spoorbrug over de Regge komt te liggen.
Met het verwijderen van een groot aantal bomen laat Nijverdal zich nu duidelijk van een andere kant zien.

woensdag 1 oktober 2008

Tunnelplan 67

Sporen in het zand.

Deze week is begonnen met het afgraven van een deel van de Eversberg.
Het zwarte zand wordt tot op de gele stuifzandlaag verwijderd, waarna archeologen dit onderzoeken.
Men verwacht hier n.l. vondsten uit de Steentijd die zeer bijzonder zijn.
Het gaat om potscherven, vuurstenen werktuigen en grondsporen van een nederzetting.

Zand wordt niet alleen hier afgegraven maar er komt ook tijdelijk ander zand bij.
Grote zandwagens halen van een plek verderop, naast de nieuwe brug in de Wierdensestraat, het zand dat vrijkomt bij het graven van de nevengeul van de Regge (plan de Groene Mal).

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/arch.htm .


woensdag 17 september 2008

Tunnelplan 66Onderzoek op Eversberg.

Deze week is op de Eversberg begonnen met het kappen van een groot aantal bomen.
Ze moeten plaats maken voor de nieuwe spoorlijn die hier komt, 150 meter noordelijk van de bestaande.
Archeologen bekijken eerst de af te graven strook, men verwacht hier n.l. vondsten uit de Steentijd die zeer bijzonder zijn.
Het gaat om potscherven, vuurstenen werktuigen en grondsporen van een nederzetting.
Uit het proefsleuven-onderzoek dat in het begin van dit jaar plaatsvond, bleek dat deze goed geconserveerd zijn omdat deze afgedekt en behouden zijn door een laag stuifzand.
Zie ook http://www.tunnelplan.nl/arch.htm .
De oranje paaltjes laten op dit moment goed zien hoe breed de te onderzoeken strook is.
zondag 7 september 2008

Tunnelplan 65


Nijverdal gaat veranderen.

Sinds 2004 worden elk half jaar op 17 punten langs het combiplan tracé, van Dalzicht boven op de berg tot de kruising met de burgemeester Boersingel aan de andere zijde van Nijverdal, foto’s gemaakt.
Op de website http://www.tunnelplan.nl/foto.htm zijn de verschillen in noordelijke, oostelijke, zuidelijke en westelijke richting goed te zien.
Tot nu toe waren dit echter kleine verschillen zoals de sloop van een aantal huizen en het verwijderen van de beeldbepalende hoogspanningsmasten.
Nu dit jaar begonnen wordt met de kap van een aantal bomen en de schop voor de tunnel in de grond gaat zal het aanzien van Nijverdal vooral langs het spoor grondig veranderen.
Bekijk nu nog de diverse mooie plekjes met behulp van de foto’s van de laatste jaren, of ga te voet of met de fiets over de wandel/fietsroute ( http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm ) omdat over een paar maanden hier een gigantische bouwput ontstaat.


Zie ook http://www.tunnelplan.nl/ voor meer details.http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/hellendoorn/311224/tunnelplan_65?h=

woensdag 27 augustus 2008

Tunnelplan 64

Spoorbomen worden gekapt.

De Gemeente Hellendoorn heeft aan de aannemers Combinatie Leo ten Brinke een kapvergunning verleend voor de kap van minimaal 187 bomen langs het toekomstige tunneltracé.
Aan de Veenweg, bij het station en langs de Bouwmeesterstraat/Steen van Ommerenweg verdwijnen helaas een aantal prachtige bomen.

Maar deze zullen zeker vervangen worden door herplant op ander plaatsen langs het tracé.
Gesterkt door de opmerking van een Engelse stads planologe die laatst op bezoek was en vond dat er in onze gemeente een goed bomenbeleid is, gaan we dit zeker vervolgen.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/ voor meer details.

woensdag 13 augustus 2008

Tunnelplan 63


Villa maakt plaats voor spoorviaduct.

Om ruimte te bieden aan de bouw van een nieuw spoorviaduct aan de Veenweg moeten twee huizen gesloopt worden.
Op de plaats van de riante witte villa aan de Veenweg 7 (het huis ernaast is in juli al gesloopt) zal de aannemers combinatie Leo ten Brinke nadat de vergunningen rond zijn, een spoorwegviaduct gaan bouwen.
De nieuwe Baron van Sternbachlaan die komt vanaf de Kruidenwijk zal hier aansluiten op het nieuwe grote kruispunt met rijksweg N35.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/ voor meer details.

vrijdag 1 augustus 2008

Tunnelplan 62
Explosieven onder spoorbrug.

De spoorlijn door Nijverdal is tussen oktober 1944 en maart 1945 zwaar gebombardeerd door de geallieerden.
Vooral de spoorbrug over de Regge was meerdere malen het doelwit. Deze is na de oorlog vervangen door het huidige betonnen exemplaar.
In de bosjes naast de brug zijn nu nog steeds oude resten te vinden.

Maandag begint de firma KWS Bijzondere Opdrachten een onderzoek naar NGCE (niet gesprongen conventionele explosieven).
Volgend jaar kan dan naast deze brug een nieuwe spoorbrug geplaatst worden.
De huidige betonnen brug wordt dan gesloopt, ditmaal zonder explosieven.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/ voor meer details.

zondag 13 juli 2008

Tunnelplan 61


Station Nijverdal-Centraal.

Nu de financiering van de verplaatsing van het nieuwe station rond is, kunnen de plannenmakers aan het werk.
Het nieuwe station Nijverdal-Centraal krijgt geen eilandperron in het midden maar twee afzonderlijke perrons.
Deze perrons zijn dan bereikbaar via loopbruggen, trappen en liften vanaf alle richtingen.
Dit zou al een mooie basis kunnen zijn voor een gedeeltelijke overkapping van het station, vooral aan het begin van de tunnelopening.
In het zuiden van Nederland zijn hiervan voorbeelden te zien.
Een uitdaging voor de plannenmakers hiervan iets moois te maken dat past in het nieuwe centrum van Nijverdal.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/ voor meer details.

donderdag 26 juni 2008

Tunnelplan 60


Nieuwe brug.
De werkzaamheden aan de nieuwe brug in de Wierdensestraat zijn na een jaar oponthoud weer begonnen.Voor het plan de Groene Mal zal hier de hoofdgeul van het riviertje de Regge gegraven worden.Voor verdere info zie http://www.tunnelplan.nl/.

donderdag 12 juni 2008

Tunnelplan 59Fietstunnel
Wanneer alles een beetje meezit kan de tunnel onder Nijverdal in 2013 gereed zijn.Met een goede planning moet dat lukken maar dan moeten er geen tussentijdse wettelijke wijzigingen zijn zoals bij de tunnel door Swalmen in Limburg.Deze tunnel in de A73 was in januari vrijgegeven maar moet nu in de zomer elk weekend gesloten worden i.v.m. werkzaamheden.Hellaas negatieve publiciteit voor Rijkswaterstaat.Landelijke positieve publiciteit kan Rijkswaterstaat in Nijverdal krijgen door b.v. vlak voor de openstelling, de plaatselijke wielervereniging CC'75 toestemming te geven de renners van de HOLLAND LADIES TOUR via de tunnel te laten rijden.En Hellendoorn krijgt dan haar naam als sportgemeente weer terug.Zie verder http://www.tunnelplan.nl/ voor info.