woensdag 22 december 2010

Tunnelplan 117

Omleiding afgesloten.Zou de Omleiding of de Boskronkel afgesloten zijn volgens dit bord?In ieder geval is de Boskronkel weer vrij van sneeuw gemaakt en de opening van dit fietspad dat loopt van de Baron van Sternbachlaan via het bruggetje over de Regge tot aan de van der Muelenweg staat niets meer in de weg.
Over het terrein van Nijverdal ten Cate loopt parallel aan de vroegere Campbellweg een nieuw fietspad met aan beide zijden hekken.


De Boskronkel.De Boskronkel
Het Zwarte Pad in witte uitvoering


Met de opening van dit pad is de toeristische fietsverbinding die in het oosten vanaf Wierden via het Bolderpad en de Veenweg onze gemeente binnenkomt weer bereikbaar.
Over de Boskronkel, het Zwarte pad komen we dan in het centrum en via de Bouwmeesterstraat, de Piet Heinweg en het Goudzoekerspad in het westen verlaat deze verbinding onze gemeente weer.

Voor geïnteresseerden in de vorderingen van het Combiplan bestaat er de mogelijkheid om een wandel en fietsroute te volgen.
Het routekaartje met een duidelijke beschrijving van wat er onderweg te zien is, kun je gratis downloaden van de website http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm op de pagina fietsroute
Ook wordt er een stukje geschiedenis beschreven over het ontstaan van dit plan en een uitleg gegeven bij markante punten.
De start is in het centrum van Nijverdal op de parkeerplaats achter de RK-kerk en na een mooie tocht zal hier ook het eindpunt zijn.
Je kunt kiezen tussen een lengte van 7 km (westelijk deel), 10 km (oostelijk deel) of 17 km ( de gehele route).


. Het Goudzoekerspad

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

zondag 5 december 2010

Tunnelplan 116

Overdekt station..


Nadat de gelden beschikbaar waren en het station Nijverdal definitief verplaatst kon worden naar het centrum (station Nijverdal Centraal), zijn de plannen meerdere malen veranderd.

-Begonnen werd met een station voorzien van een eilandperron.
Op dit perron was, zoals te zien is op de tekening, plaats voor veel groen (bomen).
-Om de kosten te drukken moest het station minder breed worden en werd er gekozen voor twee afzonderlijke perrons. De treinen rijden dan niet meer in een bocht om het perron.
Het nadeel kan straks wel zijn, dat sommige treinen op volle snelheid door Nijverdal denderen (ze kunnen rechtdoor rijden) en niet meer stoppen.
-Hierna werden de plannen om een fietsenstalling ondergronds te maken (zoals in Zutphen) naar de prullenbak verwezen.
-Het dieptepunt was wel om een halve brug aan te brengen naar het centrum.

Maar we zijn er nog niet.
Ook al heeft het station straks geluidabsorberende wanden, de naastliggende tunnelbuis met autoverkeer richting Zwolle zal veel lawaai maken.
Bij een groot verkeersaanbod zijn de 4 aanjaagventilatoren (totaal 16 stuks) bij de noordelijke tunnelingang ook goed hoorbaar op het perron (geluiddruk van 92 dBA).
Hoe hoog de geluidschermen tussen de weg en het station en tussen de weg en het nieuwe park worden, weet ik nog niet.

Misschien toch een suggestie de geluidschermen om te buigen over het perron, waardoor het station deels overdekt kan worden.
De opmerking die gemaakt is in Tunnelplan 53 ( http://nijverdal.blogspot.com/2008_03_01_archive.html ) lijkt dan werkelijkheid te worden en minder een 1 april grap dan in eerste instantie gedacht.Ook zou hier over de weg een overkapping aangebracht kunnen worden (Rijkswaterstaat rapport IPL-5b Luchtkwaliteit, overkappen van tunnelmonden) waardoor de geluiddruk en de luchtkwaliteit verbeterd kunnen worden.Vooral bij een dominante Noord-West windrichting.

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm