vrijdag 11 december 2009

Tunnelplan 94

Historische naam tunnel?

Rijkswaterstaat wil de tunnel de volgende naam geven:

Sallandt en Twenthe Tunnel.

Volgens wethouder Paalman is deze naam gekozen op advies van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal en de Gemeente Hellendoorn.

De naam Leo ten Brinke tunnel blijft mijn voorkeur hebben, maar misschien kan een klein historisch onderzoek duidelijkheid geven.We gaan terug in de tijd en zien op het tracé een boerderij staan tussen Koerse en de Keizer.
In de kadastrale atlas van 1832 heet deze boerderij Hegeman.

Jannes Hegeman woont op dit erf en hij heeft weilanden, bouwland en hakhout in de omgeving.
Kijken we op het kaartje dan zien we dat deze boerderij aan de oostelijke ingang van de LtB tunnel lag. Dus het zou de Hegeman tunnel kunnen zijn.

Aan de andere zijde, de westelijke ingang is een paar jaar geleden het ouderlijk huis van Leo ten Brinke afgebroken. De initiator en stuwende kracht achter het hele idee uit 1975 van deze tunnel, heeft hier vanaf 1946 zijn jeugdjaren doorgebracht. Dus het zou Leo’s tunnel moeten zijn.
Net als bij de naam Salland-Twente tunnel moeten we dan west en oost samenbrengen in één naam.
Dus de Leo Hegeman tunnel ?

Geen goed idee denk ik, mijn voorkeur blijft, de Leo ten Brinke tunnel.

( 4 jaar eerder vond de Historische Kring ook dat er maar één naam in aanmerking kan komen, de Leo ten Brinke tunnel).

zondag 6 december 2009

Tunnelplan 93


Gigantische bouwput.

Om een idee te krijgen van de afmetingen van de gigantische bouwput die de komende jaren in Nijverdal zal ontstaan, heb ik een schets van een plan uit 1975 gebruikt.

Op deze schets staat het plan om de auto’s in een openbak te laten rijden en ernaast een enkelspoor voor de trein.
De afstand tusse de huizen van de van den Steen van Ommerenstraat tot de Bouwmeesterstraat is 49,5 meter.
De nieuwe Leo ten Brinke tunnel heeft een breedte van 30,5 meter waarbij het auto gedeelte alleen een breedte heeft van 16,5 meter. (een stroomweg van 2x2 rijbanen).
Tussen de bouwput en de huizen blijft dan nog een ruimte van 6 tot 8 meter voor een tuintje en een voetpad.
In het Limburgse dorpje Swalmen werd een paar jaar geleden ook een tunnel voor de A73 gemaakt echter hier ging de dubbele spoorlijn niet ondergronds maar liep naast de tunnel.

De foto laat de bouwput zien voor de A73 tunnel met een breedte van maar 19 meter een stuk minder dan de 30,5 meter van de Leo ten Brinke tunnel.

Ook is te zien dat er naast de bouwput ruimte was voor de bouwmaterialen die in Nijverdal (nog) niet aanwezig is.
Het zal dus een technisch hoogstandje worden om de tunnel over 3 jaar in ons nijvere dal officieel te openen.Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl/

woensdag 25 november 2009

Tunnelplan 92

Overweg.

Al meer dan 50 jaar geleden liep ik 4x per dag langs het spoor van de Piet Heinweg naar de kleuterschool aan de Spoorstraat.
De 5 km moest elke dag wel te voet omdat er geen andere mogelijkheden waren, maar het ging wel via een veilige route.
De “drukke” Joncheerelaan werd overgestoken bij de spoorweg overgang en waar je ’s morgens de geur van koekjes kon ruiken die uit de banketbakkerij van Maison ten Brinke (het ouderlijk huis van Leo ten Brinke) kwam.
In de winter konden we ons even opwarmen aan een rond potkacheltje, in een klein houten seinhuisje. De seinwachter bediende van hieruit de overwegbomen en een sein dat ergens in het Ravijn stond.
Verder ging het over de Van Den Steen van Ommerenstraat waar altijd veel eikels lagen.
De volgende overweg was dan aan de Meijboomstraat. Deze overwegbomen werden bediend vanaf een hoger gelegen seinhuis achter de RK-kerk.
Via de Grotestraat naar de volgende overweg zonder spoorbomen bij de Parallelweg waar af en toe nog een goederentreintje langs kwam.
Het laatste stuk via de Spoorstraat naar de kleuterschool die op de hoek met de Spoelerstraat stond.
Over 14 dagen zijn deze veilige overwegen er niet meer omdat de spoorlijn afgesloten wordt.
In 2013 zal de trein dan door de Leo ten Brinke tunnel rijden en bestaan er geen overwegen meer in Nijverdal.


Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl

zaterdag 14 november 2009

Tunnelplan 91

Nieuwe bruggen.

Met de bouw van de Leo ten Brinke tunnel is nog niet begonnen maar er zijn nu al een aantal bruggen op het toekomstige traject van het combiplan.
In het westen ter hoogte van het nieuwe zwembad Het Ravijn is een loopbrug over de spoorlijn Nijverdal- Zwolle geplaatst.
Voetgangers kunnen in december het tijdelijke station Nijverdal West bereiken vanaf de nieuwe parkeerplaats aan de Grotestraat.
Vanaf deze parkeerplaats krijg je een prachtig overzicht van de werkzaamheden aan de nieuwe A35 en het zwembad.

Over het riviertje de Regge ligt een nieuwe spoorbrug.
Het dek van deze spoorbrug met een dubbel spoor wordt nu aangebracht.
De naastliggende oude spoorbrug zal hierna verdwijnen een plaats moeten maken voor twee bruggen voor de snelweg A35.

Een paar honderd meter verder ligt in het gebied De Groene Mal een nieuwe spoorbrug met een enkel spoor over de toekomstige nevengeul van De Regge.
Deze is al bijna gereed en ook hiernaast komen twee bruggen voor de snelweg A35.

In het oosten is begonnen met de fundatie van het spoorviaduct over de toekomstige verlenging van de Baron van Sternbachlaan.

Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl

zaterdag 10 oktober 2009

Tunnelplan 90Afgesloten, en nu?

Bij het lezen van drie krantenartikelen vandaag (Drie jaar geen treinenloop, Meijboomstraat even open voor auto’s en Goedkopere pendelbus) moest ik terug denken aan een ontmoeting met twee families vorige maand.
Op de Klinkenbeldweg, aan het begin van het Goudzoekerspad, wisten deze fietsende families niet hoe het verder moest. Het fietspad door het Ravijn was afgesloten.

Vorig jaar om deze tijd waren ze ook een weekje in een bungalowpark in de gemeente Hellendoorn en hadden een prachtige fietstocht gemaakt via de fietsenknooppuntroute.
Ook dit jaar zou deze fietstocht door bos, heide en veengebied voor hen weer een hoogtepunt zijn, maar hellaas moest ik ze vertellen dat de enige mogelijkheid om van knooppunt 53 (ravijn) naar knooppunt 76 (Wierdense veen) te komen langs de drukke N35 liep.
Voor de Opa en twee Oma’s was de klim over de berg te veel en besloten werd terug te gaan.
Een van de kinderen wist zich nog te herinneren dat er op de route een brug was met daarachter een groot bos met beukennootjes (Eversberg).
Ik denk dat deze groep van 12 personen volgend jaar een ander vakantieadres gaat zoeken.

Jammer, maar dit had voorkomen kunnen worden.
Door simpel een paar stalen rijplaten of betonnen stelconplaten aan de noordzijde van het zwembad te leggen, was het niet nodig geweest het Goudzoekerspad door het Ravijn af te sluiten voor de bouwwerkzaamheden van het nieuwe station Nijverdal West en het zwembad.
Aan de andere zijde van Nijverdal achter het station is een zelfde situatie en had ook de Boskronkel open kunnen blijven door met rijplaten een noodfietspad aan te leggen.
Dit kleine stukje fietspad van station tot reggebrug is zelfs al sinds januari afgesloten.

Dus denk s.v.p. bij het afsluiten van wegen ook aan de toeristische fietsers.


Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl

maandag 14 september 2009

Tunnelplan 89

Eversberg.

Voor de spoorlijn van Combiplan moesten tot nu toe al een groot aantal bomen verdwijnen.
Ook een paar monumentale bomen aan het begin van het Eversberglaantje de oprit naar Huize Eversberg.
Je zou zeggen, aan de rand van het landgoed is dit nu gedaan en laten we verder zuinig zijn op dit prachtige stukje natuur in Nijverdal.
Met volle verbazing las ik dit weekend een pamflet van ongeruste buurtbewoners waarin stond dat er plannen zijn voor een hotel en een aantal zorgappartementen midden in dit bosgebied.
Ik kan mij het protest van deze buurtbewoners op dit plan goed voorstellen en de gemeente Hellendoorn zal zeker ergens anders (b.v. achter het nieuwe station) een plekje vinden voor een hotel.


Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl
zaterdag 12 september 2009

woensdag 2 september 2009

Tunnelplan 88Rooien.

Op het fietspad langs de N35 naar Raalte staat met oranje letters al aangegeven wat er gaat gebeuren.

“Bos rooien tot spoor”.

Nog deze maand wordt begonnen met de aanleg van de parkeerplaats voor het tijdelijk station Nijverdal West.
Op de kruising bij Dalzicht komt de inrit en naast het RK-kerkhof is dan plaats voor ca. 50 auto’s.
Vanaf deze parkeerplek krijgen de treinreizigers richting Raalte toegang via een loopbrug met tunnel naar het tijdelijk station Nijverdal West.
Dit station komt naast het nieuwe zwembad, ligt ca. 14 meter lager en is bereikbaar via een aantal trappen.


Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl

donderdag 13 augustus 2009

woensdag 12 augustus 2009

Tunnelplan 87


Boskronkel weer open ??

De fietsverbinding van de Kruidenwijk naar het NS station via de Boskronkel is nog steeds afgesloten.
In verband met de sanering van de oude Reggehaven en de aanvoer van bouwmaterialen voor de nieuwe spoorbrug over de Regge is dit fietspad van het station tot de fietsbrug gesloten.
Erg jammer, want dit is een snelle verbinding via een mooi stukje natuur.
Eigenlijk is deze afsluiting niet nodig omdat direct na de fietsbrug, noordelijk van de Boskronkel, een tijdelijk fietspad door het weiland aangelegd kan worden dat dan voor het kantoorgebouw van Ten Cate aansluit op de Campbellweg.
De bouwers kunnen dan ongestoord verder werken.


Hetzelfde probleem is ook ontstaan voor fietsers die uit de richting Wierden komen en straks niet meer via de Veenweg en de Eversbergweg, parallel aan de spoorlijn, kunnen rijden.
Ook deze wegen worden gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen naar het spoorviaduct en de spoorbrug over de nevengeul van de Regge.
Een alternatieve route is te rijden over de nieuwe Veenweg die aansluit op de rotonde in de Baron van Sternbachlaan en dan via de Schanshekweg naar de Eversbergweg.
Tussen de huizen nr. 5 en 11 zou een nieuw fietspad over de prachtige beukenlaan door het bos kunnen aansluiten op de Boskronkel.


Een prachtig stukje natuur blijft dan de komende jaren goed bereikbaar tijdens de bouwwerkzaamheden van het Combiplan.


Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl/

woensdag 22 juli 2009

Tunnelplan 86


Werkzaamheden aan de tunnel gaan gewoon door.

De werkzaamheden aan de tunnel gaan tijdens de vakantie periode gewoon door.
Op dit moment wordt vooral fundatiewerk gedaan en zijn de bouwers op diverse punten te vinden langs het 6 kilometer lange traject.
Ter hoogte van de Piet Heinweg zijn de testen met de verankeringspalen voor de tunnelvloer net afgerond en het intrillen van damwanden in de eigenwijze Nijverdalse grond is in volle gang aan de Meijboomstraat.
Net achter het station boort de firma Kandt met een speciale machine, lange stalen fundatie buizen in de drassige Reggebodem.
Hier komt de nieuwe spoorbrug met dubbel spoor over de Regge.
Een 100 meter verderop zijn de contouren van de fundatie van de spoorbrug over de nevengeul van de Regge al goed te zien.
Ook de fundatie van de nieuwe Veenweg achter het spoorwegviaduct over de Baron van Sternbachlaan is al gereed.
Op de website http://www.tunnelplan.nl/ zijn diverse fotoreportages te zien van de vorderingen over het afgelopen halve jaar.
Deze zijn bij Dalzicht, het tijdelijk station Nijverdal West, de Leo ten Brinke tunnel, het station Nijverdal Centraal, de Reggebruggen, de aansluiting op de Baron van Sternbachlaan en de Boersingel kruising.

Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl/

zaterdag 4 juli 2009

Tunnelplan 85

Drie snelle verbindingen van en naar Nijverdal.

1. per auto.
Vandaag is in de krant te lezen dat minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat samen met de regio, geld vrij gemaakt hebben ( totale kosten 61 miljoen) om de A35 van Wierden naar Nijverdal door te trekken. Dit wordt een stroomweg met 2 x 2 rijstroken.

2. per trein.
De provincie gaat de spoorlijn verdubbelen en voorzien van bovenleidingen waardoor er vier keer per uur een sneltrein kan rijden.
Deze enorme kwaliteitssprong gaat ongeveer 31 miljoen kosten.

3. per fiets.
De regio Twente zorgt er voor dat met de nieuwe fietssnelweg de F35, die voorzien is van ongelijkvloerse kruisingen en comfort verharding, de gemiddelde fietssnelheid toeneemt.
Hierdoor kan de fietser in de zelfde tijd een grotere afstand afleggen en zullen meer mensen de fiets pakken.

De eerste werkzaamheden zijn al zichtbaar.
-de fundatieterpen voor het spoorviaduct over de Baron van Sternbachlaan.
-het inrichten van het tijdelijk station Nijverdal West (begin van de Leo ten Brinke tunnel).
-de fundatie van de spoorbrug over de nevengeul van de Regge.

Alles is na te lezen op http://www.tunnelplan.nl


woensdag 17 juni 2009

Tunnelplan 84Station Nijverdal Centraal overdreven?

Het nieuwe station komt straks in het centrum van Nijverdal, voor de ingang van de Leo ten Brinketunnel.

Deze centrale ligging is niet zo vreemd wanneer de toekomstige intercitytrein hier stopt en een directe verbinding geeft met het westen van Nederland en Duitsland.
Ook een centraal onderzoekscentrum van Nijverdal ten Cate aan de noordzijde van een nieuwe (evenementen) weide en een centraal bus- en stationsplein.
En dan via de “netkousbrug” over de N35 naar het centrale (markt) plein en met een promenade naar het winkelerf “Grotestraat”.
Overdreven? We zien het over 4 jaar.

Vandaag is in ieder geval al begonnen met de fundering van de spoorbrug over de nevengeul van de Regge.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/

zaterdag 30 mei 2009

Tunnelplan 83Sporen van de oude spoorhaven.

Achter het station in Nijverdal zijn goed de contouren te zien van de oude spoorhaven.
Deze haven die een open verbinding had met het riviertje de Regge werd gebruikt om goederen over te slaan van de spoorweg wagons naar de Reggeschepen.
Over de kade liep vroeger een spoorlijn. Op oude kaarten is dit water nog goed te zien.
In 1929 is de haven volgestort met zand en ander materiaal en hierna vergeten.

Op de plek van deze haven zal voor het combiplan de fundatie van een nieuwe dubbele spoorbrug komen.
Echter bij graafwerkzaamheden zijn verontreinigingen aangetroffen waardoor een sanering van de bodem nodig is.

De kade aan de stationzijde bestaat nog uit oude houten palen met planken en de andere zijde heeft een glooiend talud, gemaakt van gemetselde rode bakstenen.
Misschien heeft iemand nog een oude foto van deze haven in bedrijf, een stukje Nijverdalse geschiedenis.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/

woensdag 6 mei 2009

Tunnelplan 82

Wat vreemd.

Een stuk Eversbergweg langs de spoorlijn is afgesloten voor alle verkeer.
Echter de omleidingroute voor fietsers is een beetje vreemd.
Om van hieruit naar het station te komen, geven de borden aan dat je ongeveer 3 km moet omrijden via de Eversbergweg, de Baron van Sternbachlaan, de Helmkruidlaan, de G.van der Muelenweg en de Campbellweg.
Sneller en veiliger zou het kunnen via het fietspad van de Wierdensestraat, ongeveer 1 km.
De reden voor deze omleiding is niet een tweede toeristische fietsroute , ( http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm ) maar iets anders.
Naast de bestaande spoorbrug over de Regge is in het voorjaar een z.g. heiterp gemaakt voor de fundatie van de nieuwe dubbele spoorbrug.
Het lijkt erop dat deze nu compleet weg gegraven wordt, vreemd.

De Boskronkel, het fietspad van het station naar de Kruidenwijk is nu al maanden afgesloten en zal volgens Rijkswaterstaat nog langer niet toegankelijk zijn i.v.m. de bodemsanering van de oude spoorhaven.
Echter hier is de laatste maand geen enkele activiteit te bespeuren, vreemd, zou er ondergronds dan wat gebeuren?

Aan de andere zijde van het combiplan, bij zwembad het Ravijn, komt over een paar maand het nieuwe tijdelijke station Nijverdal West.
Het noodperron van station Almelo de Riet zal dan waarschijnlijk verplaatst worden naar Nijverdal.
Op de foto een impressie van hoe het eruit zou kunnen zien.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/

woensdag 22 april 2009

Tunnelplan 81Leo ten Brinke Combinatie op nieuwe stek.

De ongeveer 50 medewerkers van de aannemers Combinatie Leo ten Brinke zijn deze week verhuisd van Wierden naar het nieuwe onderkomen aan de van der Muelenweg in Nijverdal.
Het witte gebouw dat nu nog midden in een gele bloemenwei staat is de komende jaren het middelpunt van alle bouwactiviteiten van de gecombineerde spoor en wegtunnel van het combiplan.
Aan de voorzijde hiervan staat een apart gebouwtje waarin Rijkswaterstaat binnenkort een informatiecentrum zal inrichten.
Tijdens de Dag van de Bouw op vrijdag 5 juni zal er een Open Dag zijn waarbij de inwoners van Nijverdal informatie kunnen krijgen over dit mega project.
De Leo ten Brinke Combinatie.

De komende weken zijn er weer diverse activiteiten op het 6 km lange traject.
-Aan de Veenweg wordt een z.g. heiterp aangebracht (een zandheuvel) waarin de fundering komt van het nieuw te bouwen spoorviaduct.
-Achter het station zal uit de oude spoorhaven verder het vervuilde slib gehaald worden en als het meezit de fietsbrug over de Regge en de Boskronkel weer open gaan voor fietsers richting Kruidenwijk. ( http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm )
-Verder zijn er ter plaatse van het nieuwe station en bij de Piet Heinweg proefboringen om de bodem gesteldheid te bepalen en worden een aantal oude fundaties van de hoogspanningsmasten verwijderd.
Informatiecentrum RWS
Zie ook http://www.tunnelplan.nl/

zaterdag 11 april 2009

Tunnelplan 80


d'Opregte Nijverdalse Courant


Het gehele tunnelplan dat in de 6e editie van d'Opregte Nijverdalse Courant van 1975 stond en mede door een markant figuur uit het toen roerige Nijverdal en uitbater van Studio Pub, Leo ten Brinke bedacht is, lijkt erg veel op het huidige combiplan.

Dit stond dus in de 6e editie.Ik ben opzoek naar de voorgaande edities.

Heeft iemand nog een stencil ergens liggen van deze voorgaande uitgaven van d'Opregte Nijverdalse Courant op een zolder of in een schuurtje die ik kan kopiëren?

Mijn mail adres is arry@tunnelplan.nl


Op deze foto Studio Pub met rechtsboven uw webmaster

woensdag 18 maart 2009

Tunnelplan 79
Huis zonder vergunning gesloopt.

Vandaag keek mevrouw Vogel met volle verbijstering naar de lege plek waar vorig jaar haar houten huis nog stond.
Niet alleen haar woning aan de Veenweg maar ook de bijbehorende houten constructie waren verdwenen.
Volgens de gemeente is de houten fundering waaraan het huis vast zat compleet verplaatst naar de Kappertsweg en in de tuin van een boerderij geplaatst.
Waar haar woning ( die moest wijken voor het combiplan) gebleven is kon de woordvoerder niet zeggen.
Tijdens de commissievergadering Grondgebied op woensdag 01-04-2009 zal dit pijnlijke onderwerp worden besproken en krijgt mevrouw Vogel misschien een nieuw huis aan de Kappertsweg.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/

zondag 8 maart 2009

Tunnelplan 78

Veranderingen in 4,5 jaar.

In de loop van de afgelopen 4,5 jaar zijn er vele opmerkelijke verschillen te zien langs het tracé van het combiplan.
Op de website http://www.tunnelplan.nl/foto.htm zijn foto’s te vinden die elk half jaar gemaakt zijn op 17 punten in alle windrichtingen.
Niet alleen het slopen van de hoogspanningsmasten maar ook de sanering van de vervuilde grond uit de oude spoorhaven achter het station is goed te zien.
In de komende maanden worden regelmatig nieuwe foto’s geplaatst met duidelijke kaartjes waarop het verloop van de werkzaamheden goed te volgen is.