zondag 7 oktober 2012

Tunnelplan 149

 

Schatgraven of bewaren?


Alweer 8 jaren geleden in 2004 werd de Eversberg onderzocht naar mogelijke sporen uit het verleden die de moeite waard zijn om te bewaren.

Voor de Leo ten Brinke tunnel (combiplan) moest de spoorlijn verplaatst worden naar een deel met archeologische waarde.

In een krantenartikel staat:

Goudzoeken
Het onderzoek zelf had nog het meeste weg van goudzoeken. Met een grondboor, gewoon zo een om thuis de tuin mee los te maken. De grond gaat door een zeef die doet denken aan die van een goudzoeker. Van den Berghe en Willemse bekijken het ‘goud’ dat achterblijft.

In 2005 staat te lezen:

Bijzonder
Of de vindplaatsen heel bijzonder zijn, kan Willemse nog niet aan geven. In Nederland worden immers wel vaker kleine kampementen van jagers en verzamelaars gevonden. ‘Toch kijken wij wel met speciale interesse naar vindplaatsen in gebieden langs het Regge dal.

Begin 2008 worden er een aantal proefsleuven op de Eversberg gegraven tot op de gele dekzand laag waarin wederom interessante vondsten naar boven komen.


Zo interessant dat de gehele bosstrook gekapt wordt en 23 naast elkaar liggende putten aangebracht worden. Laagje voor laagje werd onderzocht en gezeefd in een zeefinstallatie.

Het graafwerk werd in december afgesloten met een archeologische middag voor het publiek waar duidelijk verteld werd wat zoal gevonden was.

Eind 2008 was het onderzoek op de Eversberg afgerond en het eindrapport werd in 2009 verwacht.


Nieuwsgierig naar wat er nu gevonden was, zoek je op het internet naar mogelijke waardevolle archeologische plekken langs de Regge in de gemeente Hellendoorn.

Wat direct opvalt, is dat het Reggedeel in de gemeente Wierden (zuidelijk van de Eversberg) duidelijk staat aangegeven op een zogenaamde gemeentelijke Archeologische verwachtingskaart.

Ook de gemeente Ommen (noordelijk deel) heeft een dergelijke verwachtingskaart.

Met kleuren wordt hierop aangegeven waar hoge verwachtingen zijn en opvallend zijn de gebieden langs de Regge. Helaas is er niet zo’n kaart van de gemeente Hellendoorn, terwijl er ook hier hoge verwachtingen moeten zijn.

Archeologisch onderzoek voor een bouwvergunning aan de Grootestraat en aan de Spoorstraat geven kleine verwijzingen naar belangrijke vondsten op de Eversberg.


Navraag in 2010 bij het archeologisch onderzoeksbureau gaf aan dat er vertraging was opgetreden met de rapportage.

In 2011 blijkt dat het onderzoek groter geworden is dan eerst gedacht.


In september 2012 ligt er het onderzoekrapport, nee een echt boekwerk over het onderzoek op de Eversberg.

Onvoltooid verleden

Sporen van meer dan 10.000 jaar menselijke activiteiten langs de Regge bij Nijverdal

ISBN 978-94-6064-791-8

Een met meer dan 300 pagina’s omvattend werk van een 15 tal specialisten die elk hun licht lieten schijnen op dit gebied.

Niet alleen over de vondsten van aardewerk of vuursteen maar ook analyse van gevonden dierresten en pollen die iets vertellen over het eten van de mensen en de aanwezige planten.

Duidelijk is wel dat de “Nijverdallers” over een grote periode gewoond hebben op de Eversberg vanaf het Paleolithicum, via de middeleeuwen tot de huidige tijd.


Schatgraven of bewaren?

Laten we bewust zijn welke historie we hier hebben en dit bewaren/documenteren, vooral omdat er de komende tijd nog meer bij de Regge gegraven zal worden

Geen opmerkingen: